3. METEOROLOGIE 

Let op, aan dit hele hoofdstuk 3 wordt momenteel gewerkt. 

Opmerking: Voor het examen Meteo worden vragen gesteld uit: http://www.zweefvliegopleiding.nl/images/meteo/3-Meteo-versie2012.pdf. Dat is geschreven door Yvonne van der Meer-Balster. Je vindt het hier en op de CIV-site. 

Het stuk meteo dat je hieronder leest is gemaakt volgens de indeling van EASA. EASA heeft voor het zweefvliegen (LAPLS) in een raamwerk aangegeven wat je moet kennen. Daarom ben ik hier voor het beschrijven van de leerstof uitgegaan van de leerdoelen voor meteorologie voor LAPL(A) en LAPL(H) van het CBR voor zover die relevant voor het zweefvliegen zijn.  

3. METEOROLOGY 3. Meteorologie
3.1. THE ATMOSPHERE  3.1 De atmosfeer
3.2. WIND  3.2 Wind 
3.3. THERMODYNAMICS  3.3 Thermodynamica / warmteleer
3.4. CLOUDS AND FOG  3.4. Wolken en mist 
3.5. PRECIPITATION  3.5  Neerslag 
3.6. AIR MASSES AND   FRONT  3.6  Luchtmassa's en fronten
3.7. PRESSURE SYSTEMS  3.7  Druksystemen
3.8. CLIMATOLOGY  3.8  Klimatologie 
3.9. FLIGHT HAZARDS  3.9  Gevaarlijke weersituaties voor de luchtvaart
3.10. METEOROLOGICAL   INFORMATION  3.10 Meteo informatie 
   

 

Veel succes bij het bestuderen van het vak meteo. 

Dirk Corporaal