3.3 THERMODYNAMICA

Thermodynamica is warmteleer, een onderdeel van de natuurkunde dat zich bezighoudt met de invloed van temperatuur, druk en volume op vloeistoffen en gassen. De thermodynamica gaat o.a. uit van de wet van het behoud van energie (energie gaat nooit verloren) en van het feit dat het onmogelijk is warmte om te zetten in arbeid zonder gebruik te maken van een temperatuurverschil. Voor een gas geldt: Druk x volume gedeeld door de temperatuur is contstant (PxV / T=constant). Wanneer warme lucht opstijgt dan komt het in een omgeving met een lagere druk. De stijgende lucht zet tijdens het stijgen uit. Het volume wordt groter. De energie om deze arbeid te verrichten wordt onttrokken aan de temperatuur. 

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in:  

3.3.1 Vochtigheid

3.3.2 Verandering van de aggregatietoestand

3.3.3 Adiabatische processen

 

3.3.1 VOCHTIGHEID

 • Waterdamp in de atmosfeer
 • Temperatuur, dauwpunt en relatieve vochtigheid

 

 • De relatieve vochtigheid is de verhouding van de hoeveelheid waterdamp die de lucht bij een bepaalde temperatuur bevat en maximaal zou kunnen bevatten (verzadigde lucht 100%).
 • De temperatuur waarbij condensatie optreedt heet dauwpunt. De hoogte waarop dit gebeurt condensatieniveau.
 • De relatieve vochtigheid is de verhouding van de hoeveelheid waterdamp die de lucht bij een bepaalde temperatuur bevat en maximaal zou kunnen bevatten (verzadigde lucht 100%).
 • Lucht die opstijgt, koelt af en kan minder waterdamp bevatten => er ontstaat condensatie (bewolking).
 • Lucht die daalt, wordt warmer en kan meer waterdamp bevatten => de bewolking lost op. 

Door temperatuurverschillen ontstaan drukverschillen en de lucht begint te stromen. Lucht die horizontaal stroomt noemen we wind en warme lucht die verticaal omhoog gaat heet thermiek.

Bij thermiek stijgt warme lucht en deze koelt onder het stijgen af. Lucht bevat waterdamp. Hoe warmer de lucht des te meer waterdamp de lucht kan bevatten. De hoeveelheid waterdamp die de lucht bij een bepaalde temperatuur bevat en zou kunnen bevatten noemen we de relatieve vochtigheid. Lucht die afkoelt kan minder waterdamp bevatten; de relatieve vochtigheid neemt toe. Wanneer de lucht nog verder afkoelt dan raakt de lucht uiteindelijk verzadigd. De relatieve waterdamp is 100%. Koelt de lucht nog verder af dan condenseert de waterdamp er ontstaat een wolk. De temperatuur waarbij dat gebeurt heet dauwpunt en de hoogte waarop dit gebeurt het condensatieniveau. 

3.3.2 VERANDERING VAN DE AGGREGATIETOESTAND

 • Condensatie, verdamping, sublimatie, depositie, bevriezen en smelten, latente warmte

 

3.3.3 ADIABATISCHE PROCESSEN

 • Adiabatische processen, stabilitiet van de atmosfeer

Voor het ontstaan van thermiek is onstabiele lucht nodig:

 • stabiel: na een verstoring wordt het evenwicht weer snel hersteld (knikker in een kom). De thermiek komt niet los.
 • onstabiel: na een verstoring wordt het evenwicht niet hersteld (knikker op een bol). De thermiek komt los. 

 

 • Lucht is onstabiel als een pakketje stijgende lucht doorgaat met stijgen.
 • Dit gebeurt zo lang het pakketje stijgende lucht warmer is dan de temperatuur van de lucht waar het in stijgt.
 • Wanneer de zon schijnt komt er op de grond een meters dikke deken warmere lucht te liggen.
 • Door een verstoring komt de bel los en begint te stijgen.
 • Lucht die omhoog gaat, komt in een gebied met een lagere druk en zet uit. Om uit te zetten wordt arbeid verricht en daardoor koelt droge stijgende lucht 1°C per 100 m af (droogadiabaat). Na condensatie (komt warmte bij vrij) daalt de temperatuur minder snel (natadiabaat).
 • Stijgende lucht koelt sneller af en zal niet verder doorstijgen als de temperatuur ervan gelijk is aan de temperatuur van de omringende lucht.
 • De stijgende lucht duwt de aanwezige lucht opzij.
 • Er vindt weinig vermenging plaats.
 • In de kern van de bel is het stijgen groter dan het stijgen van de bel zelf.
 • De dagelijkse gang van de temperatuur.
 • Zomers staat de zon om 13.40 uur het hoogst, de hoogste temperatuur is om ±15.00 uur.

 

Door een verstoring komt de thermiekbel los. De warme lucht stijgt en koelt 1°C per 100 m af. De stijgende lucht die ondertussen afkoelt raakt verzadigd en er ontstaat condensatie. De stapelwolk verraadt dat daar stijgen zit.

Een ervaren zweefvlieger leert de wolken te lezen en bepaalt welke thermiekbel hij wel pakt en welke niet.

Thermiekbellen in de vorm van een driehoek met de punt omhoog geven in de regel de beste thermiek. Het stijgen zit meestal aan de zon-windzijde. Wanneer de bel niet meer van warme lucht wordt voorzien dan lost de wolk op. Zo'n wolk lijkt meer op een ongekeerde driehoek met oplossende wolkenflarden.

De lucht stijgt niet altijd zover door dat er een wolk ontstaat. Wanneer de stijgende lucht niet doorstijgt tot het condensatieniveau dan spreken we van blauwe thermiek. Blauwe thermiek is moeilijker te vinden maar geeft net zoveel stijgen.

De temperatuur van de lucht neemt met de hoogte af. Gemiddeld met 0,65°C per 100 meter. Bij een warme bovenlucht stijgen thermiekbellen niet of nauwelijks. Ze komen los en stuiten op warme lucht. Het stijgen stopt zodra de temperatuur van de bel gelijk is aan de omringende lucht. We zeggen dan dat de lucht stabiel is. Dat merk je aan het zweefvliegen. De lucht is rustig; het zweefvliegtuig wordt niet verstoord en is heel gemakkelijk te besturen. Alleen in de onderste meters merken we soms iets van de loskomende bellen die even opstijgen. We zeggen dan heel hoopvol: "Het rommelt al een beetje".

 

Onstabiele lucht komt los en gaat door met stijgen. Pas op behoorlijk grote hoogte is de temperatuur van de stijgende luchtbel gelijk aan de omringende lucht. De laag tot aan de hoogte waar het stijgen ophoudt is onstabiel.

Het loskomen van de thermiekbellen is altijd weer anders. Hoe en wat voor soort bellen er ontstaan hangt van veel factoren af. Bij mooi zonnig windstil weer bouwt er op de grond een laag warme lucht op, soms wel 60 meter dik. We noemen dit de superadiabatische laag.

Door een verstoring komt de bel los. De bel zuigt de hele omgeving leeg en als een grote slurf gaat de warme lucht recht omhoog. Bij harde wind komen de bellen veel eerder los, staat de thermiekslurf scheef en ontstaan er ellipsvormige of verwaaide thermiekbellen.

Het stijgen van de thermiekbel noemen we een adiabatisch proces omdat er geen warmte-uitwisseling met de omringende lucht plaats vindt. Lucht is namelijk een goede isolator, geleidt warmte slecht en geeft de warmte niet af aan de omringend lucht. Een bel lucht met een andere temperatuur en luchtvochtigheid mengt niet gemakkelijk met andere lucht. Als en heteluchtballon gaat zo'n bel lucht omhoog.

De stijgende lucht koelt af met 1°C per 100 meter tot aan het condensatieniveau. Dit noemen we de droogadiabaat. Boven het condensatieniveau ontstaat er een wolk. Om water te laten verdampen heb je warmte nodig. Bij condensatie komt warmte vrij. De lucht koelt nu bij het stijgen niet meer af met 1°C per 100 meter maar (afhankelijk van druk en temperatuur) met bijvoorbeeld 0,65°C per 100 meter . De afname van de temperatuur boven het condensatie niveau noemen we de natadiabaat .

 

De thermiek komt meestal pas los als de zon boven een hoek van 45° boven de horizon staat. 's Winters is er in ons land zelden sprake van goede thermiek, midden in de zomer geregeld en gedurende een groot gedeelte van de dag.

 

De thermiek komt vaak tussen tien en 12 uur los, is meestal 's middags tussen drie en vier uur het sterkst, neemt daarna af en eindigt vaak om een uur of zes. Bij overlandvliegen vanaf Leeuwarden is het verstandig om om vier uur te bereken of je niet aan de terugtocht moet beginnen.

Tegenwoordig zijn er websites die ons vertellen hoe sterk de thermiek wordt, hoe hoog de thermiek gaat en hoe laat de thermiek loskomt. Dit kun je zelf ook berekenen met behulp van de gegevens van de KNMI.

 

Op deze kaart heb ik met de schuine lijnen om de twee graden droogadiabaten getekend. Wordt het op een dag 30°C dan is de lijn die bij 30°C staat de droogadiabaat.

Eerst teken je op de kaart de toestandskromme, dat is een lijn die je kunt trekken als je de temperaturen op verschillende hoogten hebt ingevuld. In het voorbeeld de blauwe lijn. Vervolgens trek je een lijn bij de maximum temperatuur die voor jouw gebied verwacht wordt. Hier de rode lijn bij 21°. Dat wordt de droogadiabaat van die dag. Volgens die lijn koelt de stijgende lucht af. Zo lang de temperatuur van de stijgende lucht rechts van de toestandskromme blijft gaat het stijgen door. Bij het condensatieniveau (wolkenbasis) begint de natadiabaat en die gaat iets minder schuin omhoog.

De wolkenbasis kun je berekenen door het verschil uit te rekenen tussen de maximum temperatuur en die van het dauwpunt. Dat getal vermenigvuldig je met 120 en dan heb je een globale inschatting van de wolkenbasis in meters.

Adiabatische processen in de bergen

 • Lucht gaat ook stijgen als het over een berg heen moet.
 • Het stijgen zit aan de windzijde van de helling, aan de andere kant zit dalen.
 • Het stijgen langs de helling is niet gelijkmatig maar erg verstoord.

Soms ontstaat er golf. Voorwaarden voor het ontstaan van golf zijn:

 • een krachtige bovenwind vrijwel loodrecht op een bergketen;
 • een onstabiele onderste laag die niet ver boven de toppen uit mag komen;
 • gevolgd door een dikke stabiele laag waarin de windsnelheid met de hoogte toeneemt;
 • daarboven weer een onstabiele laag

Ook in de bergen koelt de lucht, die bij de berg omhoog moet, af met 1°C per 100 meter. Aan de loefzijde van de berg kan de stijgende lucht het condensatieniveau bereiken, doorstijgen als natadiabaat en zelfs neerslag geven. Aan de luwzijde daalt de lucht, de lucht warmt op volgens de droogadiabaat en geeft aan de luwzijde mooi weer (föhn).

Het bezit van een LAPL(S) geeft je het recht om in de bergen te gaan zweefvliegen. Bergvliegen is een schitterende ervaring, maar om veilig te kunnen bergvliegen moet je eerst les nemen. Thermiekvliegen heb je met een instructeur in de praktijk geleerd en zo moet je het bergvliegen in de tweezitter leren van een ervaren bergvlieginstructeur. 

In de bergen heb je hellingen waar de zon al vroeg in de morgen of juist laat in de middag met een hoek van 90° op de helling schijnt. Daardoor is het verloop van de thermiek in de bergen anders dan in het vlakke Nederland.