2.12 GEBRUIK RADIO

  • Alleen zakelijke informatie  
  • Eerst luisteren en dan zenden  
  • Eerst de ander z'n callsign noemen en dan je eigen callsign  

De zender 
Bijna alle zweefvliegtuigen hebben tegenwoordig een zend- ontvangstinstallatie. Zo'n installatie heeft o.a. een volumeknop, een squelch en een frequentiekiezer. De zendknop zit meestal op de stuurknuppel. Als je de zendknop indrukt gaat de ontvanger 'dicht' en de zender 'open'. Het onnodig indrukken van de zendknop, of een zendknop die soms blijft haken, veroorzaakt hinder op de zendfrequentie. Door het afzetten van de squelch hoor je een ruis. Hiermee kun je horen hoe luid het volume staat. Ook kun je de squelch uitzetten wanneer door de grote afstand de oproep heel zwak doorkomt. Dan kun je signalen die anders niet over de squelchdrempel zouden komen ontvangen. Zorg ervoor dat je de zender alleen gebruikt als de antenne is aangesloten. Wanneer je zendt zonder aangesloten antenne (wat bijvoorbeeld bij de grondset wel eens voor kan komen) beschadig je meestal de zender. 
 
Kort en krachtig 
Voor de zweefvliegers is een aantal frequenties beschikbaar gesteld: 122.475 / 122.500 / 123.350 / 123.375 / 123.500 / 129.975 / 130.125 MHz. Zweefvliegers zonder de RT-aantekening op hun ZVB mogen alleen deze frequenties gebruiken. Deze zenders zijn er alleen voor om nuttige informatie door te geven. Wat radiodiscipline is (of, beter gezegd, juist niet is) zal je inmiddels wel duidelijk zijn. Op thermische dagen lijkt het op sommige van deze frequenties net een babbelbox. Veel vliegers vinden het geklets op de radio zo hinderlijk dat ze, om goed geconcentreerd te kunnen thermieken, de radio maar heel zacht of uitzetten. Ze zijn dan niet te bereiken en dat kan erg vervelend zijn voor de vliegclub. Een aantal clubs heeft beslist radiocontact nodig omdat de verkeerstoren van het (militaire) vliegveld waarop ze vliegen eist dat de vliegers snel via de radio te bereiken zijn. Houd de radiodiscipline in ere en gebruik de radio om volgens de regels - kort en krachtig - uitsluitend noodzakelijke mededelingen te doen. Zweefvliegers met een RT-bevoegdheid mogen alle burgerluchtvaartfrequenties gebruiken en kunnen bijvoorbeeld met een motorzwever op een nationaal of internationaal vliegveld landen. 
De frequentie 121.50 MHz is de internationale noodfrequentie. Alle verkeersleidingsinstanties luisteren daarop uit. Dit kanaal moet volledig vrij blijven voor noodoproepen. Zorg ervoor dat je bij het checken van de radio eerst kijkt op welke frequentie hij staat en pas dan de zendknop indrukt! Op 126.2 MHz zit Amsterdam Met Broadcast. De zender hiervan staat o.a. op Eelde en deze geeft doorlopend het actuele weer op Schiphol en een reeks andere velden. Drukveranderingen (QNH) over de vluchtperiode geven je een indruk of de aanwijzing van je hoogtemeter nog redelijk betrouwbaar is. 
 
 
 
Reikwijdte 
Wanneer een zweefvlieger tijdens een overland laag zit of ver weg is kun je hem niet ontvangen. Het bereik van de radiozendinstallatie is niet oneindig. De reikwijdte bereken je ruwweg als volgt: bereik in kilometers = 4 x de wortel uit de vlieghoogte in meters. Voorbeeld: Bij een vlieghoogte van 900 m is het bereik 4 x 30 = 120 km. Het bereik van twee zweefvliegtuigen die elkaar oproepen en elk op zo'n 900 m hoogte zitten is het dubbele hiervan, dus 2 x 120 =240 km. 
 
Uitluisteren en oproepvolgorde 
Onder het vliegen luister je natuurlijk niet naar alles wat op de frequentie gezegd wordt. Maar als iemand jouw roepnaam noemt, trekt hij jouw aandacht. Daarom begin je een oproep altijd met het callsign (de roepnaam) van degene die je moet hebben. Je begint pas met het zenden van de oproep als een ander gesprek beëindigd is. Eerst uitluisteren en dan zenden en eerst de ander z'n roepnaam en dan het eigen callsign, behoren vaste procedures te zijn. Een oproep tijdens een overland van de PH-784 naar de zweefvliegclub op vliegveld Leeuwarden kan er bijvoorbeeld zo uitzien: 
 
Leeuwarden grond - Foxtrot Kilo
Foxtrot Kilo - Leeuwarden grond
Foxtrot Kilo boven Drachten 1000 m bezig met final glide
Foxtrot Kilo de wind is 180° met 5 knopen
180° en 5 knopen, bedankt en tot straks
 
Leeuwarden grond is de zweefvliegclub. Leeuwarden Tower is de toren van de vliegbasis en die zit op een andere frequentie. De letters FK zijn de wedstrijdletters die op de PH-784 staan. Het spellen van de wedstrijdnamen of de PH-nummers gebeurt volgens het internationale spellingsalfabet. De PH-784 kan dus opgeroepen worden met Papa Hotel seven eight four of met de naam Foxtrot Kilo.

 

Hieronder zie je dat alfabet met daarnaast de uitspraak. De lettergreep die onderstreept is krijgt de klemtoon. Deuitspraak is als volgt...

  Spelling Uitspraak      Spelling Uitspraak
A ALFA AL-FA   N NOVEMBER NO-VEM-BER
B BRAVO BRA-VO   O OSCAR OS-CAR
C CHARLIE CHAR-LIE   P PAPA PA-PA
D DELTA DEL-TA   Q QUEBEC KEH-BECK
E ECHO É-KO   R ROMEO RO-ME-O
F FOXTROT FOX-TROT   S SIERRA SEE-AIR-RA
G GOLF GOLF   T TANGO TENG-GO
H HOTEL HO-TEL   U UNIFORM YOU-NI-FORM
I INDIA IN-DIA   V VICTOR VIK-TOR
J JULIETT DJOE-LIET   W WHISKY WIS-KIE
K KILO KI-LO   X X-RAY EKS-RAY
L LIMA LI-MA   Y YANKEE JENG-KEY
M MIKE MAAIK   Z ZULU ZOE-LOE

Hieronder zie je de uitspraak van de cijfers en de getallen. De getallen hundred en tousand worden alleen gebruikt bij het aangeven van de hoogt of het zicht. Getallen die uit meer dan één cijfer bestaan worden één voor één uitgesproken 
  cijfer uitspraak   voorbeeld  
0 ZERO SIRRO   . DECIMAL
1 ONE     30 TREE ZERO
2 TWO     75 SEVEN FIFE
3 TREE     100 ONE HUNDRED
4 FOUR FOU-ER   1000 ONE TOUSAND
5 FIVE     PH-731 PAPA HOTEL SEVEN TREE ONE
6 SIX     FL 95 FLIGHT LEVEL NINER FIVE
7 SEVEN     090° HEADING ZERO NINER ZERO
8 EIGHT     SQUAWK 7000 SQUAWK SEVEN ZERO ZERO ZERO
9 NINER NEI-NER   123.35 ONE TWO TREE DECIMAL TREE FIVE
 
De woorden "over", "uit", "voor" en "van" worden dus nooit gebruikt, alleen de twee callsigns met als eerste degene die opgeroepen wordt. Elke andere vorm geeft verwarring en komt amateuristisch over. Een juist gebruik van de radio is ook belangrijk als zweefvliegers als volwaardige medegebruikers van het luchtruim geaccepteerd willen worden.