2.13 DAGELIJKSE INSPECTIE

  • Aan het begin van de vliegdag en na elke montage wordt de A-inspectie (dagelijkse inspectie) verricht  
  • De A-inspectie wordt door een zweefvliegbewijshouder (iemand met een LAPL(S) of SPL) uitgevoerd en door hem afgetekend in het journaal (vliegtuigboek)  
  • Op zweefvliegtuigen waar ook solisten op vliegen, wordt de A-inspectie verricht door (of onder toezicht van) een instructeur of een technicus en deze tekent de A-inspectie af.  
  • Laat na montage van een zweefvliegtuig, als dat kan, een andere zweefvliegbewijshouder de A-inspectie uitvoeren.  
Een solist mag nog niet zelfstandig een zweefvliegtuig inspecteren en voor de A-inspectie aftekenen. Toch is het heel belangrijk dat je het inspecteren al in een vroeg stadium van de opleiding leert. Help geregeld een zweefvliegbewijshouder bij de dagelijkse inspectie of, wat nog leerzamer is, voer samen de inspectie uit, dan leer je van verschillende zweefvliegbewijshouders waar je bij een inspectie goed op moet letten. 
Zweefvliegtuigen worden jaarlijks nauwkeurig geïnspecteerd bij het winteronderhoud. Voor uitgebreide inspecties zoals de C- en D-inspectie zorgt de technicus. Hij controleert d.m.v. goedgekeurde inspectielijsten het zweefvliegtuig op slijtage, speling, gewicht en uitgevoerde verplichte onderhoudswerkzaamheden e.d.. De dagelijkse inspectie (A-inspectie) is om te bekijken of het zweefvliegtuig - door het dagelijks gebruik op het veld en bij het grondtransport - misschien schade heeft opgelopen, waardoor het mogelijk niet meer luchtwaardig is. De A-inspectie wordt pas uitgevoerd als het zweefvliegtuig geheel gemonteerd is. Om eventuele niet opgemerkte montagefouten te voorkomen is het heel verstandig om na een montage een ander de A-inspectie te laten uitvoeren. Maak er dus een vaste regel van: kist gemonteerd, een ander inspecteert! De kans dat roeren niet of niet goed aangesloten zijn wordt zo tot een minimum beperkt. 
Voor de uitvoering van de A-inspectie gebruik je de lijst die in de cockpit bij de vliegtuigpapieren zit. Begin bij het controleren van de papieren; 
  1. Lees in het journaal of er bij de vorige inspectie opmerkingen staan en controleer of de geldigheidsduur van de ARC (Airworthines Review Certificate) niet is verlopen.  
  2. Aanwezigheid van het vliegtuighandboek met geldig BvI, BvL en BAR. 
Inspecteer vervolgens aan de hand van de A-inspectielijst het zweefvliegtuig zelf. Laat je tijdens de uitvoering daarvan niet storen. Interruptie van een inspectie is al vaak genoeg de oorzaak geweest dat iets vergeten werd. Met soms nare consequenties. De aansluitingen van de roeren controleer je door te zien en te voelen of ze goed zijn aangesloten. Hotelierkoppelingen moeten deugdelijk geborgd zijn. Je controleert hotelierkoppelingen door er even 5 kg (50 N) dwarskracht op uit te oefenen. Bij aansluitingen met borgingsbussen die aangedraaid moeten worden (zoals bijvoorbeeld bij de LS4) moet je zien en voelen of ze goed (en de goede kant uit) zijn aangedraaid. Bij de verdere controle houdt iemand de roeren vast terwijl een ander enige druk uitoefent op de stuurknuppel.