2 OEFENINGEN VOORTGEZETTE VLIEGOPLEIDING 1

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de oefeningen die je moet beheersen om het LAPL(S)-examen te kunnen doen. Wanneer je een oefening goed hebt uitgevoerd tekent de instructeur die af op jouw progressiekaart. Zijn alle oefeningen gedaan (zowel met de instructeur in de tweezitter als solo), dan wordt het tijd voor de oefening doellandingen. Heb je jouw eerste solo-overland van minimaal 50 km of een overland in de tweezitter met een instructeur van minimaal 100 km gemaakt, dan kun je bij het instructeurscollege of de Head of Training (chef-instructeur)  van je veld toestemming vragen om het LAPL(S)-praktijkexamen te doen.