Duo Discus XLT


Test hier je kennis over het het handboek van de Duo Discus XLT. De computer kiest willekeurig 20 vragenuit een bestand van 31 vragen. Wanneer je 15 of meer vragen goed hebt dan heb je een voldoende resultaat behaald. Deze vragen zijn bedoeld om je kennis van het handboek te testen nadat je dat bestudeerd hebt.. 

Succes! Ga verder