DE KNVVL-AFDELING ZWEEFVLIEGEN

Inhoud: 1 Adres
2 Samenstelling KNVvL-Afdelingsbestuur Zweefvliegen (ABZ) 
3. Het secretariaat zweefvliegen
4. Verkoopartikelen KNVvL-Afdeling Zweefvliegen
5. Documentatiemappen
6. Thermiek
7. Brevetten en brevetadministratie
8. Sportcode
9. Sportcommissarissen
10.  Afdelingsreglement KNVvL-afdeling zweefvliegen
11. De begroting en het resultaat van de Afdelingen Zweefvliegen
12. Cursistenregeling voor aspirant-leden
13. De afdelingsvergaderingen
14.. Ad hoc-commissies
15. De regiovergaderingen; Regio Noord / Oost en regio Zuid
 

1 Adres

De Afdeling Zweefvliegen heeft haar secretariaat op het Nationaal Sportcentrum Papendal te Arnhem. Hier werken dagelijks 3 vaste beroepskrachten van de afdeling en hier vergaderen het ABZ en de commissies.

Het postadres is:

Afdeling Zweefvliegen

Postbus 618

6800 AP Arnhem tel. 026 3514515 (werkdagen van 10.00uur tot 12.00 uur) fax. 026 3510446

 

Bezoekersadres:

Papendallaan 60,

6816VD Arnhem

 

2 Samenstelling KNVvL-Afdelingsbestuur Zweefvliegen (ABZ) 

Jan Foster (vz)     
 Tom Ottenheym (pen.)    
 Lonneke Alsema    
 Willem den Baars    
 Joris Feisbourg    
 Nick Roobeek    
 Jaap Vis    
 Ed Westerhof    

 

Het ABZ bestaat uit leden die door het zittende ABZ gevraagd zijn of door de clubs zijn voorgedragen. De leden worden voor een periode van twee jaar benoemd door de afdelingsvergadering en zijn twee keer herkiesbaar. Het ABZ vergadert ten minste één keer per maand op het Secretariaat Zweefvliegen.

Het ABZ is in dienst van de Nederlandse zweefvliegers en is er om er voor te zorgen dat de leden van de clubs kunnen zweefvliegen. De clubs zijn autonoom en regelen het zweefvliegen voor hun eigen terrein. Het ABZ doet alleen die werkzaamheden die boven het clubbelang uitgaan, of die, vanwege de efficiëntie, beter gezamenlijk geregeld kunnen worden. (bijv. overleg met Domeinen, met  Defensie, met de IVW, regelen van verzekeringszaken, de inspectie, wedstrijden, jeugdluchtvaartopleiding, het verenigingsblad enz.)

Wie de agenda's en de notulen van de ABZ-vergaderingen bestudeert, zal constateren dat er elke vergadering veel zaken besproken moeten worden en dat er vaak beslissingen genomen moeten worden. Voor veel van deze zaken is een behoorlijke kennis van zaken nodig. Het ABZ wordt dan ook gesteund door het Secretariaat Zweefvliegen. Het Secretariaat Zweefvliegen beschikt over beroeps krachten die de besluiten van het ABZ mee voorbereiden en de genomen besluiten helpen uitvoeren.

Daarnaast wordt het ABZ ondersteund door de commissies die elk op hun eigen terrein het afdelingsbestuur van advies voorzien. Het ABZ houdt op twee manieren contact met de commissies. Enkele afgevaardigden van alle commissie worden zo nu dan uitgenodigd om een deel van de ABZ-vergadering aanwezig te zijn en elk ABZ-lid heeft een aantal commissies die tot zijn aandachtsgebied behoren.

3. Het secretariaat zweefvliegen

Op het terrein van het Nationaal Sportcentrum Papendal bevindt zich het kantoor van het secretariaat van het zweefvliegen. Hier werken 3 beroepskrachten en daarnaast zijn er vrijwilligers die helpen bij het werk dat er voor de landelijke clubs gedaan moet worden. Het al eerder genoemde adres is:

Secretariaat Zweefvliegen Postbus 618 6800 AP Arnhem Bezoekadres: Papendallaan 50 6816 VD Arnhem tel. 026-3514515 fax. 026-3510446 e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het personeel

Functie Naam Taken o.a.
Hoofd Secretariaat Charles Kersten account manager zweefvliegen Leiding secretariaat Financiële administratie Adviseren en notuleren  Coördinatie taakverdeling
Secretaresse Anneke WolthuisDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Plannen vergaderingen ABZ en commissies Beantwoorden post / telefoon / bezoekers
Bureauredacteur   Thermiek samenstellen Kopij aanleveren voor Air Sports Mail

 

Werkzaamheden

Naast de hierboven al aangegeven globale taakverdeling vinden er op het secretariaat nog heel veel andere tijdrovende werkzaamheden plaats om hier een idee van te geven noemen we hieronder enige:

 1. Het voorbereiden van de stukken voor de ABZ-vergaderingen.

 2. Het uitvoeren van veel besluiten van de ABZ-vergaderingen.

 3. De financiële administratie bijwerken, rekeningen versturen, subsidie aanvragen versturen enz..

 4. Ondersteuning en begeleiding van vooral de commissies Technische Zaken, Instructie en Veiligheid, Wedstrijd en Selectie en de overige commissies.

 5. Het drukgereed maken van alle lesboeken die de Afdeling Zweefvliegen uitgeeft.

 6. Het onderhouden van contacten met veel overheidsinstanties zoals de RLD, overleg met de Koninklijke Luchtmacht en de dienst der Domeinen.

 7. Het coördineren van de conferenties.

 8. De uitvoering van de I-Fly-regeling

 9. Het afhandelen van de vele vragen en verzoeken van individuele leden en clubfunctionarissen.

4. Verkoopartikelen KNVvL-Afdeling Zweefvliegen

Artikelen zijn via het KNVvL-hoofdkantoor in Den Haag te bestellen. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Zie: webshop

BESTELLINGEN

Prijzen zijn inclusief BTW. Verder zijn bovenstaande artikelen in de meeste gevallen, uit voorraad leverbaar en kunnen worden gekocht bij de receptiemedewerkers in het KNVvL-gebouw, Houttuinlaan 16a, 3447 GM Woerden. De receptie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00-16.45 uur. Bestellen kan ook: Je maakt het verschuldigde bedrag over op girorekening 179618, t.n.v. KNVvL. Let op, vermeld duidelijk artikelnummer, aantal en het adres waar de artikelen heen moeten. De KNVvL garandeert de levering van de artikelen (mits op voorraad), binnen 3 weken na ontvangst van het door u gestorte geld. U kunt uw bestelling ook per e-mail doorgeven.l Let wel de bestelling wordt pas uitgevoerd nadat door de KNVvL het verschuldigde bedrag is ontvangen.

5. Documentatiemappen

Op het secretariaat zweefvliegen heeft men in de loop der jaren een enorme hoeveelheid 'know how' verzameld over allerlei uiteenlopende problemen en zaken, waar u als club of individueel lid misschien voor het eerst mee te maken krijgt. Over onderwerpen zoals: Voorschriften; Brandstofopslag ; Geluidszonering; Milieueisen; Verzekeringsvoorwaarden KNVvL-verzekering enz.enz. kan het secretariaat u informatie geven.

6. Thermiek

Op de website van de afdeling zweefvliegen zijn inhoudopgaven en een selectie van foto's beschikbaar van ons verenigingsmagazine "Thermiek". (v.a. 3/99)

Redactie: Secretariaat Afdeling Zweefvliegen KNVvL Postbus 618 6800 AP Arnhem tel (026) 3514515  fax (026) 3 51 04 46  email:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen voor Thermiek:  

Artikelen reportages brieven en beeldmateriaal zijn welkom. Neem voor grote artikelen altijd vooraf contact op met de redactie. Aanleveren in Word (*.doc), WordPerfect (*.wpg) of als tekstbestand (*.txt) zonder eigen opmaak op diskette met print of als attachment bij e-mail Stuur van foto's echte afdrukken. Digitaal beeldmateriaal alleen in overleg. Voorzie elke foto en tekening van de naam van de maker en/of eigenaar en bijschrift. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen te corrigeren in te korten of niet te plaatsen. Geplaatste artikelen geven niet noodzakelijk de mening weer van redactie en uitgever tenzij zij expliciet in functie zijn onderschreven. Anonieme bijdragen worden niet geplaatst evenals bijdragen met lasterlijke uitlatingen jegens personen of instanties.

7. Brevetten en brevetadministratie

Zweefvliegers kunnen de volgende brevetten halen:

  1. A-brevet: Een solo vlucht van tenminste 30 sec. Dit brevet wordt niet meer uitgereikt.

  2. B-brevet: Vijf solovluchten van tenminste 60 sec., met tijdens elke vlucht tenminste 1 volle cirkel waarbij in een van tevoren aangegeven richting geland dient te worden.

  3. C-brevet: Een vrije vlucht in stijgwind van tenminste 5 minuten boven het punt van het begin van de stijgvlucht. Wanneer een vlucht na een lierstart langer duurt dan 30 minuten wordt aangenomen dat aan deze eis is voldaan. In het eerste geval dient een barograaf meegenomen te worden voor het bewijs.

  4. D-brevet: Dit heet ook wel zilveren C, omdat het bijbehorende insigne gelijk is aan het insigne van het C-brevet (alleen zit er nu een zilveren lauwerkrans om). Voorwaarden voor het verkrijgen van het D-brevet zijn:

   1. een vlucht van 5 uur
   2. een overlandvlucht van minstens 50 kilometer
   3. een hoogtewinst van 1.000 meter.
  5. E-brevet: (goud). Voorwaarden hiervoor zijn:

   1. 300 km. afstand in rechte lijn of retour of een driehoeksvlucht
   2. 3.000 meter hoogtewinst.
  6. F-brevet: (diamant). Voorwaarden hiervoor zijn:

   • 500 km. afstand
   • 5.000 meter hoogtewinst
   • 300 km. doelvlucht met terugkeer naar het startpunt via 1 of 2 keerpunten.
  7. Diploma: - 1000 km vlucht

Zweefvliegers die een sportlicentie hebben en aan de eisen van één van bovenstaande opdrachten hebben voldaan (volgens de voorwaarden zoals die in de Code Sportive staan, zie hoofdstuk 11) kunnen hun brevetaanvraagformulier opsturen naar:

Brevetadministratie Zweefvliegen t.a.v. Mevr. P. Dijkstra-Adriaansen Melis Blecklaan 61 4634 VX Woensdrecht tel. 0164-613529  fax. 0164-615887 e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Er is een speciale website van de commissie sportzaken. Op deze website vind je veel informatie over brevetvluchten en de procedure voor het online aanmelden van brevetvluchten waarbij gebruik is gemaakt van een logger.

Voor het verstrekken van de brevetten worden de volgende bedragen in rekening gebracht (bedragen 2006):

B-Brevet € 10,- B-insigne € 6,-
C-Brevet € 10,- C-insigne € 6,-
D-Brevet (zilver) € 17,- D-insigne € 8,-
E-Brevet (goud) € 17,- E-insigne € 8,-
(echt gouden insigne: kosten op aanvraag)
F-Brevet (3x diamant) € 17,-
1000 km diploma gratis

 

Tegelijk met de aanmelding van het brevet dienen de brevetkosten te worden voldaan op girorekening 282434 t.n.v. KNVvL brevetadministratie zweefvliegen te Arnhem met duidelijke vermelding voor welk brevet en/of insigne.

8. Sportcode Zie de speciale website van de commissie sportzaken.

9. Sportcommissarissen Zie de speciale website van de commissie sportzaken.

10.  Afdelingsreglement KNVvL-afdeling zweefvliegen

Afdelingsreglement

 Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. de Vereniging: de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart;

2. de Afdeling: de Afdeling Zweefvliegen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, als bedoeld in artikel 21 van de Statuten en artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging;

3. individuele leden: leden van de Vereniging, die overeenkomstig hetgeen ter zake is bepaald in de Statuten en bij Huishoudelijk Reglement, individueel zijn ingedeeld bij de Afdeling Zweefvliegen;

4. clubs: verenigingen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, die overeenkomstig hetgeen ter zake is bepaald in de Statuten en bij Huishoudelijk Reglement, zijn ingedeeld bij en erkend door de Afdeling Zweefvliegen.

5. GPL: glider pilot licence; zweefvliegbewijs; bewijs van bevoegdheid als zweefvlieger.

Doel

Artikel 2

De Afdeling stelt zich ten doel de zweefvliegsport in Nederland in de ruimste zin des woords te bevorderen.

Dit kan worden bereikt door:

1. het verenigen van alle personen, al dan niet gegroepeerd in clubs, die in Nederland de zweefvliegsport beoefenen en /of bevorderen;

2. het in studie nemen van onderwerpen, die tot de zweefvliegsport behoren en het doen bevorderen van proefnemingen op dat gebied;

3. het doen opleiden van zweefvliegers.

4. het doen houden van cursussen, voordrachten, bijeenkomsten en besprekingen;

5. het geven van voorlichting en het maken van propaganda door middel van pers, radio en televisie en in het bijzonder door gebruikmaking van de publiciteitsmedia welke de Vereniging ten dienste staan;

6. ondersteuning van activiteiten leidende tot behoud van, dan wel verwerving van zweefvliegterreinen;

7. het organiseren dan wel bevorderen van centrale kaderopleidingen;

8. de bevordering van de instandhouding van een zweefvliegcentrum (als bedoeld in artikel 25 van de Statuten en artikel 22 van het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging);

9. het geven van inlichtingen en adviezen;

10. het onderhouden van nauwe betrekkingen met overheidsinstanties en andere instellingen, voor zover vallende binnen de werkkring van de Afdeling

11. het organiseren van en doen deelnemen aan nationale en internationale zweefvliegwedstrijden;

12. het tot stand brengen en onderhouden van betrekkingen met buitenlandse en met internationale zweefvliegorganisaties;

13. alle andere haar ten dienste staande wettige middelen.

Clubs

Artikel 3

1. De statuten en reglementen van clubs mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging of met dit Afdelingsreglement.

2. Een kandidaat-club dient zijn aanvraag voor aansluiting te doen vergezellen van zijn statuten. Het Afdelingsbestuur neemt ondermeer de statuten van de kandidaat-club in beschouwing en vermeldt zijn bevindingen in zijn advies aan het Bestuur van de Vereniging omtrent de toelating. Bij de aanvraag van een kandidaat-club voor aansluiting zal het afdelingsbestuur voor het bepalen van zijn advies tot toelating van de navolgende maatstaven uitgaan:

a. aanvaardbaarheid van de statuten en huishoudelijk reglement;

b. het bezit c.q. (mede)gebruik van een (zweef)vliegterrein met de daarvoor noodzakelijke gebruikstoestemmingen van eigenaar(s), andere medegebruiker(s) en relevante autoriteiten;

c. levensvatbaarheid als zweefvliegclub door het bezit van of de beschikking over één (of meer) zweefvliegtuig (en) en startmiddel(en), alsmede het kunnen beschikken over bevoegd kader;

d. het aantonen van een gezonde financiële basis. ,

3. Clubs dienen wijzigingen in hun statuten of huishoudelijk reglement te melden aan het Bestuur van de Afdeling Zweefvliegen.

4. Clubs zijn verplicht al hun vliegende leden aan te melden bij de Vereniging.

5. Clubs houden zich, tijdens een vliegbedrijf dat onder hun verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend, aan de hier onder a. t/m d. genoemde punten:

a. Clubs staan, anders dan in gevallen als onder d. omschreven, het recht om als zweefvlieger op te treden uitsluitend toe aan vliegers die in het bezit zijn van een geldig GPL, dat uitgegeven is door de Vereniging en tevens van een geldig medisch certificaat, dat uitgegeven is door de Vereniging of door een door de Vereniging hiertoe bevoegd verklaarde instantie. Een geldig gelijkwaardig buitenlands zweefvliegbewijs wordt daarbij gelijkgesteld aan een geldig GPL, een geldig gelijkwaardig buitenlands medisch certificaat aan een geldig medisch certificaat.  

b. Het praktische deel van de opleiding voor het GPL wordt uitsluitend gegeven door instructeurs met een geldig GPL met daarin aangetekend een bevoegdheid tot het geven van vliegonderricht of door instructeurs in opleiding, onder toezicht en verantwoordelijkheid van hun mentor. 

c. De opleiding voor het GPL wordt alleen gegeven volgens de opleidingsmethode zoals die door de Afdeling van tijd tot tijd wordt vastgesteld.  

d. Clubs laten vliegers die niet in het bezit zijn van een geldig GPL uitsluitend als zweefvlieger optreden indien zij beschikken over een geldig medisch certificaat, zij voor de te maken vlucht vooraf toestemming hebben gekregen van een instructeur die beschikt over een geldig GPL met daarin aangetekend een bevoegdheid tot het geven van vliegonderricht, en zij de vlucht uitvoeren onder toezicht en verantwoordelijkheid van genoemde instructeur of van een andere instructeur die beschikt over een gelijkwaardige bevoegdheid. 

Afdelingsbestuur

Artikel 4

1. De Afdeling heeft een Afdelingsbestuur bestaande uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester en twee tot vijf leden. De Afdelingssecretaris, die in dienst is van de Vereniging, treedt op als secretaris van het Afdelingsbestuur. Hij heeft in dit orgaan een adviserende stem. Ten  minste één der leden zal bij voorkeur voortkomen uit een militaire zweefvliegclub.

2. De Afdelingsvergadering stelt - op voordracht van het Afdelingsbestuur - het aantal bestuursleden vast.

Artikel 5

1. Verkiezing van het Afdelingsbestuur heeft plaats tijdens de eerste in het kalenderjaar te houden Afdelingsvergadering.

2. Verkiesbaar tot lid van het Afdelingsbestuur zijn gewone leden van de Vereniging, voor zover zij zijn ingedeeld bij de Afdeling.

3. De voorzitter wordt in functie gekozen.

4. Leden van het Afdelingsbestuur hebben zitting voor een periode van twee jaren; zij zijn tweemaal voor een zelfde periode onmiddellijk herkiesbaar.

5. Aftreden geschiedt volgens een rooster, zodanig dat in het ene jaar de voorzitter en de helft van de overige bestuursleden aftredend zijn, in het volgend jaar de vice-voorzitter en de overige leden, die twee jaar daarvoor werden benoemd.

6. De leden van het Afdelingsbestuur kunnen zich op de vergaderingen van het Afdelingsbestuur niet doen vervangen.

7. Het Afdelingsbestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter zulks noodzakelijk acht, zo ook wanneer ten minste drie der bestuursleden hiertoe aan het secretariaat de wens te kennen geven.

Alle besluiten der vergadering worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staken der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Indien er geen tegenkandidaten worden voorgedragen , zijn de door het bestuur voorgestelde personen automatisch verkozen. Stemmen over zaken geschiedt mondeling.

Afdelingsvergaderingen

Artikel 6

1. Het Afdelingsbestuur bepaalt de plaats waar de Afdelingsvergaderingen worden gehouden.

2. Jaarlijks worden ten minste twee Afdelingsvergaderingen gehouden.

3. De eerste Afdelingsvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Afdelingsvergadering. In deze vergadering wordt onder meer:

a. door het Afdelingsbestuur verslag uitgebracht over de werkzaamheden van de Afdeling in het afgelopen verenigingsjaar;

b. door het Afdelingsbestuur onder overlegging van een resultaten rekening alsmede de overige benodigde bescheiden, rekening en verantwoording afgelegd van het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde financiële beleid;

c. voorzien in bestuursvacatures.

4. De tweede Afdelingsvergadering wordt gehouden uiterlijk op 30 september van het lopende jaar.. In deze vergadering wordt onder meer:

a. het beleid van het komende verenigingsjaar besproken;

b. de begroting voor het komende jaar behandeld en vastgesteld;

c. de toeslag op de contributie voor het komende verenigingsjaar vastgesteld;

d. de afvaardiging van de Afdeling naar de Algemene Vergadering van de Vereniging als bedoeld in artikel 19 tweede lid, van de Statuten, gekozen.

Artikel 7

1. Overigens worden Afdelingsvergaderingen gehouden zo dikwijls het Afdelingsbestuur dit nodig oordeelt en voorts op verzoek van ten minste drie clubs of op verzoek van ten minste twintig individuele leden.

2. De bijeenroeping der Afdelingsvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de clubs op een termijn van ten minste zes weken. De mededeling aan de individuele leden geschiedt door bekendmaking op een termijn van uiterlijk drie weken in het door de Afdeling uitgegeven periodiek of op een andere door het Afdelingsbestuur te bepalen wijze. De aankondiging aan de clubs wordt minstens twee weken tevoren herhaald onder vermelding van de te behandelen punten en met toezending van de daarbij behorende bescheiden. De individuele leden worden in de gelegenheid gesteld de stukken in te zien op het Afdelingssecretariaat of kunnen om toezending verzoeken. In spoedeisende gevallen kan door het Afdelingsbestuur van dit voorschrift worden afgeweken.

3. Tot een Afdelingsvergadering hebben toegang de leden die bij de Afdeling zijn ingedeeld, de leden van het Hoofdbestuur alsmede degenen die daartoe door de Afdelingsvergadering of het Afdelingsbestuur zijn uitgenodigd.

4. Op de besluitvorming en wijze van vergaderen van de Afdelingsvergadering is artikel 20 van de Statuten en artikel 19 van het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van overeenkomstige toepassing.

5. Voor verkiezing tot lid van het Afdelingsbestuur kunnen kandidaten worden gesteld door het Afdelingsbestuur, voor de bij de Afdeling ingedeelde clubs en voorts door minstens tien individuele leden, voor zover zij zijn ingedeeld bij de Afdeling. De namen van de kandidaten moeten minstens drie weken voor de Afdelingsvergadering, waarin zal worden overgegaan tot verkiezing van bestuursleden, schriftelijk worden ingediend bij het Afdelingssecretariaat onder overlegging van een door elk der kandidaten ondertekende verklaring tot bereidheid van aanvaarding van de desbetreffende functie.

6. Voorstellen, door het bestuur van een club of tien individuele leden ten minste drie weken tevoren schriftelijk bij het Afdelingsbestuur ingediend, worden op de agenda van de Afdelingsvergadering geplaatst. Dergelijke voorstellen dienen vergezeld te gaan van een korte schriftelijke motivering . De Afdelingsvergadering kan alleen tot veranderingen besluiten van voorstellen die zijn geplaatst op de agenda indien die het gevolg zijn van amendementen, gedurende de Afdelingsvergadering op die voorstellen ingediend.

7. Het stemrecht wordt toegepast conform artikel 23, tweede lid van de Statuten der Vereniging.

8. Het aantal door een club uit te brengen stemmen wordt bepaald naar de toestand, volgens de opgave van het aantal leden van het algemeen secretariaat der Vereniging, op de eerste dag van het kalenderkwartaal waarin de Afdelingsvergadering wordt gehouden, verminderd met het aantal stemmen van de leden der club die het stemrecht zelf uitoefenen. Teneinde verschillen in de opvatting binnen zijn club tot uitdrukking te brengen, kan degene die voor de club het stemrecht uitoefent zijn stemmen in verschillende richtingen uitbrengen.

9. Het bestuur van een club dient voor de Afdelingsvergadering bij het Afdelingssecretariaat op te geven wie voor de club het stemrecht zal uitoefenen.

10. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende briefjes, blanco en ongeldige stemmen worden wel geteld maar spelen geen rol bij de uitslag.

Commissies

Artikel 8

Voor bijzondere taken kunnen door het Afdelingsbestuur commissies worden ingesteld, voor bijzondere taken van blijvende aard permanente commissies en voor bijzondere taken van tijdelijke aard tijdelijke commissies. De leden van deze commissies worden benoemd uit de gewone leden van de Vereniging voor zover ingedeeld bij de Afdelingen en / of functionarissen in dienst van de Vereniging. In de tijdelijke commissies kunnen ook niet-leden van de Afdeling worden benoemd. Leden van een permanente commissie hebben zitting voor een periode van ten hoogste vier jaar, zij zijn onmiddellijk eenmalig herkiesbaar. Een tijdelijke commissie kan hoogstens voor twee jaren worden ingesteld.

De commissies brengen jaarlijks verslag uit aan het Afdelingsbestuur of zoveel eerder als door dat bestuur noodzakelijk wordt geoordeeld.

De besluitvorming van commissies is onderworpen aan de goedkeuring van het Afdelingsbestuur.

Vertegenwoordiging in commissies

Artikel 9

1. De vertegenwoordigers van de Afdeling in de subcommissie Zweefvliegen van de Commissie voor Sportzaken van de Vereniging worden benoemd door het Hoofdbestuur van de Vereniging op grond van een door het Afdelingsbestuur op te maken voordracht.

2. Op grond van artikel 2.2 van het Huishoudelijk Reglement wordt de vertegenwoordiger van de Vereniging in de Zweefvliegcommissie (CIVV) van de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) en dienovereenkomstig de vertegenwoordiger van de Vereniging in de Organisation Scientifique et Technique du Vol à Voile (OSTIV), aangewezen door het Afdelingsbestuur.

Slotbepalingen

Artikel 10

Voor alle gevallen, waarin dit Afdelingsreglement niet voorziet, wordt verwezen naar Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.

Geven ook deze geen uitsluitsel dan beslist het Hoofdbestuur van de Vereniging in overleg met het Afdelingsbestuur.

Hieronder volgt een aanhangsel bij het Afdelingsreglement. Dit aanhangsel is 10 oktober 1984 vastgesteld.

Artikel 19, 2e lid Statuten

Iedere Afdelingsvergadering benoemt, bij voorkeur uit de leden van haar bestuur, maximaal drie afgevaardigden voor de algemene vergadering.

Leden van het Hoofdbestuur kunnen niet worden benoemd tot afgevaardigde. Een afgevaardigde kan als zodanig voor niet meer dan één afdeling optreden.

Artikel 20 Statuten

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter. Indien ook laatstgenoemde afwezig is, wordt de vergadering geleid door het in anciënniteit als bestuurslid oudste aanwezige hoofdbestuurslid. Zijn geen hoofdbestuursleden aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de algemeen secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 23, 2e lid Statuten

Stemgerechtigd zijn ereleden, gewone leden, jeugdleden en buitengewone leden. Stemgerechtigde leden brengen ieder één stem uit.

Stemgerechtigde leden, die lid zijn van een aangesloten vereniging, worden geacht het bestuur van die vereniging gemachtigd te hebben, namens hen het stemrecht uit te oefenen, tenzij zij voor de vergadering op de presentielijst te kennen gegeven hebben zelf het stemrecht te willen uitoefenen.

Artikel 19 Huishoudelijk Reglement

1. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

2. Over onderwerpen die niet in de agenda zijn vermeld kunnen geen besluiten worden genomen.

(Opmerking: De Afdeling Zweefvliegen bezit nog niet een huishoudelijk reglement)

11. De begroting en het resultaat van de Afdelingen Zweefvliegen

Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat  Resultaat 
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Opbrengsten
Opbrengsten leden
Ledencontributies 409.023 385.669 353.728 352.145 330.013 329007
Inschrijfgelden 1.710 1.394 1.517 0 0 0
Eigen bijdragen leden * 45.417 36.309 32.167 0 0
Evenementen *
Opbrengsten brevetten * 17.950 16.194 16.518 16.629 16.585 16283
Overige opbrengsten

-1.453

474.100 439.566 403.930 368.774 345.145 345.290
Subsidies
NOC*NSF sportsubsidies*  42.462 23.404 46.104 22.916 23.404 22000
Ministerie V&W 39.038 17.450 0 0 0
Def. jeugdluchtvaartopleiding 71.475 71.475 0 0 0
Defensie brandstofsteun 55.250 55.250 0 0 0
Overige subsidies 7.637 0
208.225 167.579 46.104 22.916 31.041 22.000
Overige opbrengsten
Verkoop artikelen 20.709 4.722 18.620 10.377 10.808 8571
Opbrengst advertenties 1.714

501

6.075 7841
Overige opbrengsten 6.030 7.970 5.370 5.833 8.008 8755
26.739 12.692 25.704 16.711 24.891 25.167
Financiële baten
rente 5.878 5.917 14.691 12.307 10.367 9972
teveel gereserveerd 2003-2005 23.521
TOTAAL OPBRENGSTEN 714.942 625.754 513.950 416.150 411444 402.429
Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat  Resultaat 
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kosten
Personeelskosten
Salariskosten 106.346 89.245 81.139
Sociale lasten 8.808 8.994
Pensioenpremies 13.560 13.881
Ziekengeldverzekering
Reiskostenvergoedingen 4.678 4.107
Inhuur personeel
Overige kosten 23.222 15.873
106.346 139.513 123.994 116.789 128.501 126.490
Persoonsgebonden kosten
Topsport* 24.764 40.207 56.528 32.637 31652
Jeugdtopsport* 11.486 5.902 6.630 1.800
Begeleiding* 18.547 3.792 700 .
Wedstrijd faciliterend kader* 35.436 0 5.824 89
Breedtesport* 2.596 3.500 1.596 0
Huisvesting/accommodatie* 11.126 0 2.199 0
Overige kosten* 998 20.485 0 232 732
104.953 73.886 73.477 34.758 35.177 32384
Sportmaterialen 79 0 12.045 78 477
Huisvestingskosten
Huur 9.134 10.315 9.920 8337 11.790 12867
Onderhoud inventaris  71 0 417 389 155 155
Energie
Zakelijke lasten en verzekeringen 137 137 5 137 137 137
Overige kosten 243 1.122 45 357 0 0
9.585 11.574 10.387 9.220 12.082 13.004
Organisatiekosten
Kantoorbenodigdheden 6.277 4.460 3.646 2.801 3.028 3.043
Onderhoud hardware/software 24 535 192 971 144 85
Automatisering

718

240

Kopieerkosten 4.166 3.848 2.592 2.972 2.712 3.383
Porti/tel/fax 10.988 9.876 8.290 14.810 13.974 13.252
Administratiekosten
Abonnementen 10.216 9.342 9.540 7.803 3.456 13252
Contributies en lidmaatschappen

11.165

Overige kosten 2.307 2.431 1.105 1.117 4.153 7441
33.978 30.492 25.365 30.474 39.350 40.765
Communicatie en PR
Redactie en vormgeving

6.901

1052

Drukwerk 35.801 45.867 45.320 27.580 22.642 28.174
Evenementen/projecten

2792

2.500

2.500

Website

330

329

464

Overige kosten 1.378 4.448 3.681 868 1.267 3.390
37.179 50.315 49.001 31.570 33.639 33.080
Bestuurskosten
Vergaderkosten 6.301 5.357 4.572 2.367 1.698 1.038
Representatiekosten 4.227 2.062 2.287 1.702 3.740 2.931
Reis/verblijf kosten 26.843 23.316 16.005 16.748 20.404 19.234
Overige kosten 425 2.393 60 1.249 185 25
37.796 33.128 22.924 22.064 26.027 23.228
Afschrijvingen
Inventaris 448 448 655 1.149 1.859 1551
Hardware/software 2.170 1.634 2.744 2.744 1.912 0
Overige 0 0
2.618 2.082 3.399 3893 3.771 1.551
Overige kosten
Kosten betalingsverkeer 98 105 144 -117 33 84
Ledenservice en verzekeringen 154.000 137.279 153.691 148.064 157.427 164.123
Brandstofsteun 55.250 55.250 0 0 0 0
Jeugdluchtvaartopleidingen 87.300 71.745 0 0 0 0
Juridische ondersteuning 171 214 674
Overige kosten  2.511 34.613 17.487 16.824 11.898
299.159 298.992 171.322 148.118 174.498 176.779
TOTALE KOSTEN 631.693 639.982 491.914 396.886 453.522 447.281
Bijzondere baten en lasten

-4.558

-13

RESULTAAT -3.510 83.249 -14.228 22.036 19.264 44.865 -

Realisatie Realisatie
2009 2010
B A T E N
1 CONTRIBUTIES 343.820 354.161
2 SUBSIDIES 0 0
3 BIJZONDERE BATEN EN LASTEN 23.290 -8.965
Telling baten (A) 367.110 345.196
L A S T E N
4 Sportaanbod/Sportondersteuning  7.181 21.875
5 Sportservice  132.683 137.954
SPORT 139.864 159.829
6 COMMUNICATIE & MARKETING 41.882 29.281
7 Bestuur, adviescommissies en overlegorganen 30.263 19.816
8 Personeel  138.999 138.118
9 Huisvesting 15.277 15.374
10 Kantoor 13.342 9.256
11 Algemene kosten 9.912 10.859
ORGANISATIE 207.793 193.423
Telling lasten (B) 389.539 382.533
Exploitatieresultaat (A - B) -22.429 -37.337
12 FINANCIEEL RESULTAAT ( C) 3.788 1.775
Totaal resultaat (A - B + C ) -18.641 -35.562
13 RESULTAATBESTEMMING ( D) 0 0
Resultaat algemene reserve (A - B + C + D ) -18.641 -35.562
1 Contributies:
a-Contributies leden 343.820 354.161
343.820 354.161
2 Subsidies: 0 0
3 Bijzondere baten en lasten:
a-Bijzondere baten en lasten 23.290 (8.965)
23.290 (8.965)
4 Sportaanbod/Sportondersteuning:
a-(Top)training- en wedstrijdprogramma:
   Sportstimulering
   Kosten sporters 17.855 3.000
   Wedstrijdbegeleiding sporters 
   Kennisoverdracht/Sportontwikkeling (KNVVL-dag)
   Docenten 
   Overigen
   Sportmaterialen 745 0
18.600 3.000
   Eigen bijdrage (top)sporters (0) (1.485)
18.600 1.515
b-Deelname aan internationale evenementen (EK/WK):
   Reis/verblijfkosten sporters 16.509 47.774
   Reis/verblijfkosten begeleiders 18.782 15.095
   Transportkosten 0 0
   Sportmaterialen 0 720
   Overigen 0 618
35.291 64.207
   Eigen bijdrage (top)sporters (0) (20.600)
35.291 43.607
c-Nationale evenementen:
   Kosten nationale kampioenschappen 0 6.900
   Kosten overige evenementen
0 6.900
   Eigen bijdrage (top)sporters  (0) (0)
0 6.900
d-Sportstimulering:
   Jeugdstimuleringsproject I-FLY 28.060 26.745
28.060 26.745
   Sponsorbijdrage (22.190) (16.250)
   Subsidie JLO (5.870) (7.200)
(0) (3.295)
e-Sportopleidingen:
   Kosten examens
0 0
   Bijdragen deelnemers examens
(0) (0)
f-Huur terreinen: 
   Medegebruik vliegbases 0 30.373
   Bijdragen door afdelingen 0 (30.373)
0 0
g-Kaderbehoud:
   Waarderingsbeleid leden en functionarissen 0 876
   Vrijwilligerskosten 0 632
   Bindingsactiviteiten functionarissen  0 1.797
0 3.305
j-Subsidies (NOC*NSF):
   (Top)trainings- en wedstrijdprogramma  (11.419) (11.413)
   Deelname aan evenementen (35.291) (25.334)
   Sportopleidingen bonden  (0) (0)
(46.710) (36.747)
subtotaal  7.181 21.875
5 Sportservice:
a-Ledenservice:
   (Handling)kosten facturen en ledenpassen
   Premies KLU-lierverzekeringen 14.360
   Doorbelasting premies clubs (14.360)
   Premies aansprakelijkheidsverzekeringen (AVB) 158.513 158.410
158.513 158.410
b-Product 'Sportlicenties':
   Kosten sportlicenties 0 734
   Verkoop sportlicenties (11.633) (13.656)
(11.633) (12.922)
c-Product 'Brevetten':
   Kosten FAI-brevetten 0 1.992
   Verkoop FAI-brevetten (3.839) (2.125)
(3.839) (133)
d-Product 'Webshop':
   Kostprijs verkoop artikelen 0 6.748
   Omzet verkoop artikelen (1.883) (7.849)
(1.883) (1.101)
e-Overige baten:
   Deelnemersbijdrage cursus (incl. verzekering) (8.410) (6.300)
   Overige baten (65) (0)
(8.475) (6.300)
subtotaal  132.683 137.954
Totaal kosten Sport 139.864 159.829
6 Communicatie & Marketing:
a-Verenigingsperiodieken:
   Redactie en vormgeving 13.914 10.430
   Productiekosten  17.964 19.108
   Verzendkosten 11.893 7.961
43.771 37.499
   Opbrengst advertenties/abonnementen (7.623) (8.960)
36.148 28.539
b-Website:
   Hosting en webbeheer 381 223
   Afschrijving website 0 0
381 223
c-Promotieactiviteiten:
   Promotie lidmaatschap (beurzen, sponsoring, drukwerk) 0 268
   Ledenwerving  0 0
   Evenementen en projecten 4.954 251
   Overigen 0 0
4.954 519
d-Overige kosten:
   Overige kosten 399 0
399 0
Totaal kosten Communicatie & Marketing 41.882 29.281
7 Bestuur, adviescommissies en overlegorganen:
a-Reis- en verblijfkosten  24.769 14.745
b-Vergaderkosten 2.567 2.729
c-Representatiekosten 2.927 1.892
d-Overige kosten 0 450
e-Kosten afdelingscommissies 0 0
30.263 19.816
8 Personeel:
a-Salarissen 102.982 99.276
b-Sociale lasten  21.859 19.131
c-Pensioenpremies 7.811 8.396
d-Reiskosten  3.264 10.200
e-Studiekosten en (bij)scholing 308 15
f-Overige personeelskosten 2.775 1.100
138.999 138.118
9 Huisvesting:
a-Huur en servicekosten kantoor Woerden
b-Huur en servicekosten kantoor Papendal 13.533 13.671
c-Energie (incl. Ecotax aan clubs) 0 9.949
   Subsidie Ecotax clubs 0 (9.949)
d-Onderhoud/schoonhouden pand 0 8
e-Zakelijke lasten en verzekeringen 80 119
f-Overige kosten
g-Afschrijving inventaris/installaties 1.664 1.576
15.277 15.374
10 Kantoor:
a-Kantoorbenodigdheden 1.858 906
b-Service- en leasekosten kantoormachines 542 734
c-Kopieerkosten 2.412 1.939
d-Drukwerk
e-Porti  4.497 2.686
f-Telecommunicatie 959 2.177
g-Administratiekosten
h-Overige kosten 2.996 461
i-Afschrijving hardware 78 173
j-Afschrijving relatie- en applicatiesoftware 0 180
13.342 9.256
11 Algemene kosten:
a-Accountantcontrole
b-Advies- en juridische kosten 0 74
c-Juridische claims
d-Kosten betalingsverkeer banken 135 190
e-Abonnementen 100 80
f-Contributies (lidmaatschappen) 8.742 10.515
g-Kosten samenwerking bonden
h-Overige kosten 935 0
9.912 10.859
Totaal kosten Organisatie 68.794 55.305
12 Financieel resultaat:
a-Interest  3.788 1.775
b-Interest verkoop pand 
c-Financiële lasten
3.788 1.775
Aanvullende gegevens:
Aantal leden AS 3.816 3.554
Aantal leden Afdeling 3.847
Aantal sportlicenties 1.453 1.707
Aantal deelnemers examen 225 168
IFLY 89 65
Aantal FAI-brevetten 240 109

Opmerkingen

   1. Tegoed Afdeling Zweefvliegen: Het tegoed van de Afdeling Zweefvliegen bij de KNVvL bedraagt per 31 december 2007:   199.609 euro. Per 31 december 2008: 154.744
   2. Contributie: In 2005 is de contributie voor de Afdeling Zweefvliegen voor iedereen verlaagd met 5%. De contributie voor 2006 en voor 2007 is niet verhoogd en bedraagt momenteel 95 euro voor de afdeling en 50 euro voor de KNVvL. Dus totaal 145 euro. In 2006 is het inschrijfgeld voor nieuwe leden afgeschaft. Voor jeugdleden is de contributie toen verder verlaagd met 10 euro. Voor 2007 is de contributie voor jeugdleden nog eens met 15 euro verlaagd. De contributie voor jeugdleden bedraagt nu: 60 euro voor de afdeling en 35 voor de KNVvL. Dus samen 95 euro. 
   3. Kosten wedstrijdvliegen: De kosten voor het wedstrijdvliegen drukken niet op de contributie. De wedstrijdvliegers ontvangen de bijdragen van de sportlicenties, de opbrengsten van de brevetten, betalen per wedstrijd een eigen bijdrage en ontvangen subsidie van het NOC*NSF. Het totaal van inkomsten en uitgaven van de wedstrijden moet ongeveer op nul uitkomen.
   4. Het secretariaat zweefvliegen bestaat uit 3 betaalde beroepskrachten. (Bart Pelt 80%, Anneke Papenburg 50% en Frits Snijder 80%.  Het ABZ heeft besloten geen stagiaires op het secretariaat te laten werken. Het inwerken van stagiaires weegt niet op tegen het rendement.
   5. Publiciteit en voorlichting (ABZ 28-09-96 en ALV 30-09-96) De begroting gaat uit van 6 Thermieken per jaar. 
   6. Reizen  Voor iedere dienstreis wordt voortaan vooraf toestemming gevraagd aan de ABZ-vergadering. Mocht het zo zijn dat de planning van de reis niet voorafgaand aan een ABZ-vergadering kan plaatsvinden, dan wordt toestemming gevraagd aan de voorzitter. Voor buitenlandse bijeenkomsten wordt slechts één persoon door de Afdeling afgevaardigd. Ook hiervoor geldt dat er vooraf toestemming gevraagd moet worden.
   7. Verwerken rekeningen en controle kas secretariaat.  De meeste nota's voor de afdeling zweefvliegen komen binnen bij de afdeling. De afdeling controleert of het gefactureerde in overeenstemming is met de geleverde goederen en diensten en vermeldt het codenummer voor de boekhouding. De afdeling zweefvliegen stuurt per week de rekeningen voorzien van het codenummer voor de administratie naar de KNVvL in Den Haag. De KNVvL in Den Haag verwerkt de nota's in het boekhoudprogramma en verricht de betalingen. In de ABZ-vergadering van 16-10-96 is besloten om voortaan als volgt te werk te gaan: De afdeling zweefvliegen vermeldt op de nota: datum ontvangst nota, codenummer boekhouding en paraaf (hoofd secretariaat afd. zweefvl.) dat het gefactureerde klopt met het geleverde. Een kopie van alle nota's gaan naar de penningmeester. Alleen nota's die door de penningmeester geparafeerd zijn worden door Den Haag betaald.
   8. Voortaan zal een kascommissie de administratie steekproefsgewijs doornemen.
   9. Verzekeringspremie (ABZ 28-09-96 en ALV 30-09-96)Uitgave publicaties e.d. Voordat er overgegaan wordt tot uitgave en prijsstelling van publicaties of boekwerken wordt dit voorgelegd aan het ABZ. Het secretariaat zet aan de hand van de offertes een voorstel op papier en legt dit ter goedkeuring voor aan het ABZ..
    1. De verzekeringspremie is een vaststaand bedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door onderhandelingen tussen de (verzekeringscommissie van de) Afdeling Zweefvliegen en de verzekeraar. Bij de berekening voor de contributie vermeldt het ABZ hoeveel een lid per jaar voor de verzekering betaalt. 
    2. De premie per lid blijkt voor 2007 op 40,- euro per lid uit te komen.

12. Cursistenregeling voor aspirant-leden DBO-instructie geven aan mensen die niet verzekerd zijn via een cursistenregeling of een gewoon KNVvL- lidmaatschap is niet toegestaan. In 1994 is overgegaan tot het instellen van een cursistenregeling. De cursistenregeling houdt in dat aspirant-leden die deelnemen aan een zweefvliegcursus van maximaal vier aaneengesloten weken en die vooraf nog niet weten of ze daarna ook echt zweefvlieger blijven, tegen een bedrag van 40 euro tijdens hun cursus verzekerd zijn.  

Deze regeling is destijds in het leven geroepen om de cursisten de hogere kosten van een (halfjaars)lid-maatschap te besparen. Bij deze regeling kunnen de cursisten tegen gereduceerde kosten gebruik maken van alle faciliteiten van de KNVvL zoals onder andere gebruikmaking van goedgekeurde vliegtuigen, opleiding en verzekering.

 In totaal zijn er dus drie mogelijkheden om lid te zijn, namelijk:

 -   jaarlidmaatschap,

-     halfjaarlidmaatschap (alleen geldig vanaf 1 juli) en de

-     cursisten-/leerlingenverzekering, waaraan nu een aspirant lidmaatschap gekoppeld is. 

Het aspirant lidmaatschap houdt in dat men de rest van het jaar aspirant KNVvL lid is. Men ontvangt de tijdschriften ASM (KNVvL tijdschrift) en Thermiek (tijdschrift van de Afdeling Zweefvliegen). Indien het e-mailadres bij de KNVvL bekend is ontvangt men ook de Nieuwsbrief van de KNVvL.

Het aspirant lidmaatschap eindigt automatisch op 31 december van het lopende jaar en kan slechts éénmaal worden aangegaan.

 Tot voor kort werden de leerlingen/cursisten door de clubsecretaris of de ledenadministrateur via e-mail opgegeven bij het Secretariaat Afdeling Zweefvliegen. Tegelijkertijd werd door de penningmeester van die club het verschuldigde bedrag (tarief 2011 € 40 per leerling/cursist) overgemaakt op de bankrekening van de Afdeling Zweefvliegen.

Deze procedure is sinds het voorjaar 2011 afgeschaft. 

De clubsecretaris of ledenadministrateur kan nu zelf de leerlingen/cursisten via http://mijn.knvvl.nl opgeven.

Van de KNVvL ontvangt de club een verzamelfactuur voor de opgegeven leerlingen/cursisten.

Binnen 1 werkdag na opgave via http://mijn.knvvl.nl  worden de leden geregistreerd in de ledenadministratie.

De lidmaatschapskaarten worden naar het bij de KNVvL bekende clubadres verstuurd. Op deze lidmaatschapskaart staat als lidtype ASP gevolgd door de opgegeven ingangsdatum van de cursus.

Hierbij dient men er goede nota van te nemen dat dit aspirant-lid alleen gedurende de periode van vier aaneengesloten weken verzekerd is en alleen in die periode een zweefvliegcursus kan volgen.

Wanneer de leerling/cursist wederom een cursus wil volgen zal hij of zij volwaardig lid moeten worden van de KNVvL. 

Het aanmelden, door clubsecretaris of ledenadministrateur, van een leerling/cursist gaat als volgt: 

Log in op http://mijn.knvvl.nl

Ga naar RELATIES.

Klik op NIEUWE RELATIE TOEVOEGEN (onderaan het scherm).

Vul alle velden in.

Bij SOORT LIDMAATSCHAP wordt ASP ingevuld met de ingangsdatum van de cursus.

Daarna OPSLAAN.

Nu is het aspirant-lid aangemeld in het systeem en wordt de aanvraag binnen 24 uur verwerkt.

Nadat de aanmelding verwerkt is ontvangt de club een (verzamel) factuur voor de opgegeven cursisten. 

Alleen in overleg met de administratie van de KNVvL (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) kan een andere betalingsregeling getroffen worden, bijvoorbeeld vooraf een bedrag overmaken van de te verwachten cursisten op basis van voorgaande jaren. 

Wanneer een cursist besluit door te willen gaan met zweefvliegen en volwaardig lid wil worden in hetzelfde jaar als dat de cursus heeft plaatsgevonden, heeft hij/zij recht op restitutie van het betaalde bedrag voor het aspirant lidmaatschap (voorheen cursisten-/leerlingenverzekering.)

Van de KNVvL ontvangt het nieuwe lid dan een factuur met het te betalen lidmaatschapsgeld waarbij het aspirant lidmaatschap verdisconteerd wordt.  

Indien men na 1 oktober volwaardig lid wordt voor het lopende en het daaropvolgende jaar, betaald men alleen contributie voor het daaropvolgende jaar. Er vindt dan natuurlijk geen restitutie plaats. Het laatste kwartaal van het lopende jaar is dan gratis. 

Voor enkele jaarlijks terugkerende groepen, bekend bij de KNVvL Afdeling Zweefvliegen, is een aangepaste manier van registratie van toepassing. 

X-RITTENKAART 

Nieuw is het invoeren van de X-rittenkaart bij de KNVvL. 

Als uw club een regeling heeft voor een X-rittenkaart (bijvoorbeeld 5 of 10 vluchtenkaart) voor nieuwe leden, dan kunt u deze mensen aanmelden bijhttp://mijn.knvvl.nl . Onder nieuwe leden wordt ook verstaan mensen die een tijd niet gevlogen hebben, geen lid meer zijn van de KNVvL en weer willen instromen. Deze nieuwe (aspirant leden) hebben na aanmelding ook (weer) toegang tot alle faciliteiten.

Dit aspirant lidmaatschap geldt voor de periode voor de duur van de X-rittenkaart.

Dus tot alle ritten gevlogen zijn, met dien verstande dat het aspirant lidmaatschap van rechtswege eindigt op 31 december van het lopend jaar. 

Invoeren van deze nieuwe leden door de clubsecretaris of ledenadministrateur gaat op dezelfde wijze als hiervoor bij cursisten-/leerlingenverzekering beschreven staat, met dien verstande dat bij

SOORT LIDMAATSCHAP dan aspirant X-rittenkaart ingevuld wordt.  

De procedure is verder gelijk aan die van de cursisten-/leerlingenverzekering zoals hiervoor omschreven, behalve dan dat de lidmaatschapskaart voor een X-rittenkaart naar het aspirant-lid zélf wordt gestuurd, in plaats van naar de club.  

De clubsecretaris/ledenadministrateur heeft toegang tot http://mijn.knvvl.nlals hij of zij zich dit voorjaar als zodanig heeft aangemeld bij het Secretariaat van de Afdeling Zweefvliegen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

13. De afdelingsvergaderingen

Volgens het afdelingsreglement dienen er tenminste twee keer per jaar ledenvergaderingen te worden gehouden. Één in het voorjaar en één in het najaar. Deze afdelingsvergaderingen zijn de ledenvergaderingen van de KNVvL-Afdeling Zweefvliegen. De meeste aanwezigen zijn vertegenwoordigers van de 40 zweefvliegclubs die Nederland telt. Bij schriftelijke stemmingen zijn zij gevolmachtigd om namens hun club de stemmen uit te brengen. Ook individuele leden van de afdeling zweefvliegen kunnen hier hun stem uitbrengen. De agenda voor deze vergaderingen vermeldt in ieder geval de volgende punten:

    1. Opening

    2. Verslag vorige ledenvergadering

    3. Ingekomen stukken en mededelingen

    4. Jaarverslag afdeling zweefvliegen (voorjaarsvergadering)

    5. Het beleid voor het komende jaar / bestuurszaken

    6. Begroting voor het komende jaar en vaststelling contributie (najaarsvergadering) * Financieel verslag afdeling zweefvliegen (voorjaarsvergadering)

    7. Bestuursverkiezingen

    8. Benoeming afgevaardigden voor de ledenraad van de KNVvL (de vergaderingen van het hoofdbestuur met alle afdelingen)

    9. Rondvraag

    10. Sluiting

Uit bovenstaande agenda blijkt dat deze vergaderingen belangrijk zijn. Het afdelingsbestuur legt hier verantwoording af voor het gevoerde beleid en samen met de vergadering wordt het beleid en de aandachtspunten voor de komende jaren bepaald. Tevens is dit de plaats waar de begroting en de contributie voor de afdeling worden vastgesteld. Betaalbaar zweefvliegen betekent binnen de eigen club zoveel mogelijk werkzaamheden zelf uitvoeren en alleen het hoognodige door beroepskrachten laten doen. Ditzelfde geldt ook voor de landelijke afdeling. Heel wat werk gebeurt daar door vrijwilligers in het belang van alle clubs. Alleen bepaalde taken worden door beroepspersoneel (in loondienst bij de KNVvL) verricht. Het zal duidelijk zijn dat hoe meer taken zij op zich moeten nemen, hoe hoger de afdelingscontributie wordt. Alleen die taken die specifieke kennis van een beroepskracht vergen moeten door hen worden verricht . De overige werkzaamheden moeten zoveel mogelijk gedaan worden door vrijwilligers en door efficiënt samenwerken tussen de clubs. Deze werkzaamheden zijn net zo belangrijk en kostenbesparend als het werken voor de eigen club.

14.. Ad hoc-commissies

In 1992 en in 1994 zijn er 2 ad hoc-commissies geweest, die zich bezig gehouden hebben met de vraag: Hoe kan de Afdeling Zweefvliegen beter functioneren.

Uit hun rapportage komen 2 hoofdpunten naar voren:

 1. Verbetering van het functioneren binnen de eigen Afdeling.

 2. Verbetering in het functioneren van de Afdeling met de KNVvL als geheel.

1. Verbetering van het functioneren binnen de Afdeling Zweefvliegen

Beide commissies constateerden dat het functioneren van de Afdeling Zweefvliegen verbeterd kon worden. Hieronder volgen een paar aanbevelingen uit hun verslag:

 1. De Afdeling Zweefvliegen moet een belangenvereniging van de zweefvliegclubs zijn en niet een topbestuursorgaan boven de clubs. Het ABZ is in dienst van de clubs en is er om de clubs te kunnen laten zweefvliegen. Het ABZ en het Secretariaat Zweefvliegen moeten zich beperken tot deze hoofdzaak; alleen datgene doen wat nodig is om de clubs betaalbaar te kunnen laten zweefvliegen. Voor de clubs is bijvoorbeeld Topsport geen hoofdzaak. Het ABZ moet geen geld en mankracht van het Secretariaat inzetten voor iets waar slechts een klein groepje iets aan heeft.

 2. Er moeten geen besluiten genomen worden voor de clubs, maar door de clubs. Het is de taak van het ABZ en het Secretariaat Zweefvliegen om voorstellen voor de Afdelingsvergadering voor te bereiden en de uitvoering te regelen. Alle belangrijke zaken moeten voortaan worden voorgelegd aan de Afdelingsvergadering. Zaken die invloed hebben op de hoogte van de contributie en het benoemen van betaalde medewerkers, moeten altijd door de Afdelingsvergadering worden goedgekeurd. Een nadeel van veel Afdelingsvergaderingen is dat daar elke keer weer andere vertegenwoordigers van de clubs aanwezig zijn. Met steeds wisselende vertegenwoordigers moeten dezelfde zaken bij herhaling uitgelegd worden en ontstaat er moeilijk een band tussen de bezoekers onderling en het ABZ. Er moet daarom een raad komen van vaste (vliegclub)vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordigers bezoeken de landelijke vergaderingen en voeren (bij voorkeur) namens hun club op de Algemene Ledenvergaderingen het woord. Zij beslissen namens hun club over alle belangrijke zaken. De individuele zweefvliegers die niet lid van een club zijn, moeten volgens de statuten op een ledenvergadering ook hun stem tot uiting kunnen brengen. Zij worden gerekend tot de Terlet vliegers en kunnen zo hun invloed laten gelden.

 3. Er moet een handboek (deze Wegwijzer) komen waar de landelijke organisatie in beschreven staat.

2. Verbetering in het functioneren van de Afdeling met de KNVvL

De Afdeling Zweefvliegen is een onderdeel van de gehele KNVvL. De KNVvL is een vereniging die net als alle zweefvliegclubs juridisch zelfstandig is. De Afdeling Zweefvliegen heeft geen jurische zelfstandigheid. Dat betekent dat de Afdeling Zweefvliegen niet zelf naar de rechter kan stappen en dat het personeel voor de Afdeling in dienst is van de gehele KNVvL en niet in dienst van de Afdeling Zweefvliegen. In de jaren 1992 en 1994 was de samenwerking van de Afdeling Zweefvliegen met de landelijke organisatie van de KNVvL voor verbetering vatbaar. De commissies adviseerden toen om te onderzoeken wat de voordelen zijn om als een juridisch zelfstandige afdeling binnen de KNVvL verder te gaan. De KNVvL zou in dat geval een federatie van zelfstandige afdelingen kunnen worden.

Sinds de ad hoc commissies 1 en 2 zijn tien jaren verstreken. Een paar moeilijke zaken zoals de verzelfstandiging van Terlet en de kwaliteitsinspectie vragen minder aandacht van de Afdeling Zweefvliegen.

Het huidige KNVvL-hoofdbestuur is actief bezig om het functioneren van de KNVvL te verbeteren. De Afdelingen krijgen meer financiële zelfstandigheid. Kunnen een eigen bankrekening beheren. Voortaan komt er jaarlijks een overzicht van de tegoeden (of tekorten) van elke afdeling. Subsidies of andere gelden bestemd voor een bepaalde afdeling zullen ook ten goede komen van die afdeling. De KNVvL heeft het onderwerp verzelfstandiging van de afdelingen binnen de KNVvL twee jaar opgeschoven (2003). 

Het voorzittersoverleg

Naast de 2 vaste ledenvergaderingen organiseert het ABZ zo nu en dan een voorzittersoverleg. Dit is een eerste stap naar een raad van vliegclubvertegenwoordigers. Met voorzittersoverleg wordt bedoeld; één vaste vertegenwoordiger van een club, bijv. de voorzitter, die deze vergadering en de ledenvergaderingen komt bezoeken. Dit voorzittersoverleg heeft nog het karakter van een hearing, alhoewel er op de laatste voorzittersvergaderingen ook besluiten genomen zijn. De bedoeling van deze vergaderingen is om het contact met de clubs te versterken, zodat er meer een sfeer van samenwerking tussen de clubs en het ABZ komt. Bovendien is het zeer gewenst dat zoveel mogelijk dezelfde vertegenwoordigers van de clubs al de landelijke vergaderingen bezoeken.

15. De regiovergaderingen; Regio Noord / Oost en regio Zuid

De clubs in het noordoosten en de clubs in het zuiden organiseren in het voor- en najaar een regiovergadering. Hier ontmoeten clubbestuurders en leden van de commissies elkaar. De commissieleden brengen de clubbestuurders op de hoogte van de dingen waar de commissies zich momenteel mee bezig houden en zij geven adviezen en beantwoorden vragen die bij de clubs leven. Deze vergaderingen vergroten de band en de samenwerking tussen de clubs. Hier worden in kleinere kring dan op de ledenvergaderingen alle zaken besproken die de gezamenlijke clubs aangaan. Vanuit deze vergaderingen worden afspraken gemaakt over een gezamenlijke regeling van bijv. de ZVB-examens en cursussen voor het instructeurs- en technicusexamen.

De regio's organiseren verder jaarlijks een bijeenkomst voor instructeurs en één voor technici.

Hieronder kunt je aan de datum en het e-mail adres zien, wie wanneer de laatste update aan dit hoofdstuk verricht heeft.

Datum laatste update 20-11-11