De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Inhoud: 1. De verenigingsstructuur van de KNVvL 
2. Adres
3. De KNVvL-afdelingen en de contributie
4. Het hoofdbestuur van de KNVvL
5. Doel van de KNVvL
6. Voordelen lidmaatschap KNVvL
7. Prijslijst KNVvL-shop
8. De balans van de KNVvL
9. Statuten en huishoudelijk reglement  KNVvL

1. De verenigingsstructuur van de KNVvL 

2. Adres:

KNVvL Houttuinlaan 16A 3447 GM Woerden Telefoon 0348 43 70 60 Fax 0348 43 70 69

website: www.knvvl.nl e-mail:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

homepage: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 

De geschiedenis van de KNVvL begint  in 1907, want dat is het jaar dat de KNVvL werd opgericht. In 2007 bestaat de KNVvL 100 jaar. In de beginjaren van de luchtvaart was de KNVvL nauw betrokken bij de oprichting van de Luchtmacht, de KLM, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en de Rijksluchtvaartschool (nu de KLS). Na de tweede wereldoorlog kwam het accent meer te liggen op de recreatieve kant van de luchtvaart. De KNVvL is de laatste jaren gedaald van 16.500 in 1998 naar 12.086 leden in 2003. Deze leden zijn verdeeld over 11 afdelingen. 

De Afdeling Zweefvliegen is opgericht in 1930 en wordt in het jaar 2005 dus 75 jaar. De afdeling zweefvliegen is de laatste jaren licht gedaald van zo'n 4000 leden in 1998 naar 3800 leden in 2007.

3. De KNVvL-afdelingen en de contributie

Hieronder staan de afdelingen van de KNVvL en de contributie per afdeling (bedragen 2007).

 KNVvL

 Afdelings

 totaal 

 toeslag

 contributie

JAARTARIEVEN 2007

gewoon lid

senior

 € 27,00

 €        -  

 €       27,00

junior

 € 27,00

 €        -  

 €       27,00

Alg. Luchtvaart afd.

senior

 € 27,00

 €   11,50

 €       38,50

junior

 € 27,00

 €   11,00

 €       38,50

Ballonsport

senior

 € 53,50

 €   35,00

 €       88,50

Ballonsport piloot

senior

 € 53,50

 €   91,00

 €     144,50

Luchtvaartkennis

senior

 € 27,00

 €   28,00

 €       55,00

junior

 € 27,00

 €   15,00

 €       42,00

Luchtvaartwetensch.

senior

 € 27,00

 €   31,00

 €       58,00

Modelvliegsport

senior

 € 39,50

 €   29,00

 €       68,50

junior

 € 27,00

 €    9,00

 €       36,00

Gemotoriseerd vliegen

senior

 € 53,50

 €   25,00

 €       78,50

junior

 € 35,00

 €   25,00

 €       60,00

Parachutespringen*

senior

 € 53,50

 €   49,00

 €     102,50

junior

 € 35,00

 €   36,00

 €       71,00

Schermvliegen*

senior

 € 53,50

 €   22,00

 €       75,50

junior

 € 35,00

 €   22,00

 €       57,00

Zeilvliegen*

senior

 € 53,50

 €   20,00

 €       73,50

junior

 € 35,00

 €   20,00

 €       55,00

Zweefvliegen*

senior

 € 53,50

 €   91,50

 €     145,00

junior

 € 35,00

 €   60,00

 €      95,00

De toeslag voor de afdelingen met een sterretje zijn inclusief een WA-verzekering.

bron homepage KNVvL zie: Tarieven 2007

Ledentallen van de KNVvL  (per december van het jaar)

2001 2002 2003  2004   2005  2006 2007
Algemene luchtvaartafdeling 356 314 259 232 206 181 176
Luchtvaartkennis 157 155 233 223 94 112 11
Luchtvaartwetenschappen 254 251 143 139 133 82 72
Historische luchtvaart 5 4
Ballonsport piloot 197 201 128 225 232 235 231
Modelvliegsport 3308 3064 2905 2800 2686 2782 3449
gemotoriseerd vliegen 805 739 744 702 642 652 543
Parachutespringen 2088 2188 2127 1903 1844 1863 1880
Schermvliegen 1283 1293 1501 1536 1495 1451 1454
Zeilvliegen 638 627 622 568 506 466 439
Zweefvliegen 3634* 3700* 3839* 3618* 3634* 3469* 3517
TOTAAL KNVvL 12055 11728 12601 11946 11472 11298 11876

* deze ledentallen van de Afdeling Zweefvliegen zijn exclusief de ±150 JLO-ers.

 Samenstelling contributiebedrag Afdeling Zweefvliegen 

Een senior-zweefvlieglid betaalt voor 2008; 146 euro contributie (exclusief 8 euro voor de sportlicentie). Om een beetje inzicht te krijgen in de besteding van dat geld volgt hier een globale onderverdeling

Verzekering (de KNVvL-WA-verzekering voor de afd. zweefvliegen)
40
Bijdrage Secretariaat Zweefvliegen en bestuurskosten (o.a. voor Thermiek) 51,50
Bijdrage Alg. secretariaat KNVvL (o.a. voor Air sports mail) 54,50

Totaal: 

146

De contributie voor de afdeling zweefvliegen is voor 2005 met 5% gedaald. Voor junioren is de contributie voor 2006 daarna nog eens met 10 euro gedaald. Voor 2007 is de contributie met 3 euro 50 gedaald en voor jeugdleden met 15 euro.

Het verschil met de andere afdelingen wordt geleidelijk kleiner. Het ABZ streeft ernaar om de contributie de komende jaren niet te verhogen.

4. Het hoofdbestuur van de KNVvL

Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende personen:

Zie http://www.knvvl.nl/knvvl/bestuur

5. Doel van de KNVvL

De KNVvL probeert een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor alle takken van sport en recreatie in de lucht en adviseert zowel de KNVvL-leden als de overheid op het gebied van regelgeving over de luchtvaart. De KNVvL is het overkoepelende orgaan van alle vormen van recreatieve luchtsporten. Zij treedt naar de overheid toe op als de belangenbehartiger van de recreatieve luchtvaart in Nederland. De KNVvL is een serieuze onderhandelingspartner voor diverse overheidsinstanties die bij de regelgeving over luchtsporten betrokken zijn. Belangrijke zaken die daarbij aan de orde komen zijn:

  1. invoering transponders
  2. medische keuring
  3. invoering examenreglement
  4. aanwijzing terreinen
  5. wet- en regelgeving
  6. het milieu
  7. de vliegveiligheid
  8. het verwerven van financiële steun van de overheid

Daarnaast onderhoudt de KNVvL contacten met de FAI (Fédération Aéronautique Internationale) en de NSF (Nederlandse Sport Federatie). De FAI is een internationale federatie van luchtvaartverenigingen uit een 50-tal landen.

6. Voordelen lidmaatschap KNVvL

   1. Alle leden ontvangen het verenigingstijdschrift Aero-Journaal: Een blad met actueel nieuws over de KNVvL en over alle takken van luchtsport.

   2. KNVvL-leden kunnen gratis gebruik maken van de uitgebreide bibliotheek van 30.000 boeken en tijdschriften ondergebracht in het Aviodrome op het vliegveld Lelystad.

   3. De KNVvL heeft op het algemeen secretariaat in Den Haag een shop met lesmateriaal, kaarten, navigatiemiddelen, stickers, t-shirts enz.  Een lijst met KNVvL-artikelen en de recente prijzen kan telefonisch aangevraagd worden bij het Algemeen Secretariaat in Den Haag. Of kijk op de webshop

   4. IACE = International Air Cadet Exchange. Elk jaar kunnen een aantal jongeren die lid zijn van de KNVvL deelnemen aan een internationale uitwisseling van jeugdige luchtvaartenthousiastelingen.

7. Prijslijst KNVvL-shop

Bij de KNVvL is een complete lijst te krijgen met de artikelen die ze verkopen. Zie:Overzicht artikelen en prijzen KNVvL shop

8. De balans van de KNVvL

Om een idee te krijgen hoe onze KNVvL er financieel voor staat,  heb ik hieronder de balans opgemaakt. Deze balans heb ik gemaakt aan de hand van de gegevens over 2001 en 2002 uit het rapport van: De Heer & Hempel (accountants en belastingadviseurs) De cijfers van 2003 komen uit het jaarrekening van de KNVvL. De cijfers zijn in euro's x 1.000. 

Balans

31-12-01

31-12-02

31-12-03

31-12-04 31-12-05  31-12-06 31-12-07

Materiële vaste activa 

142

155

 120 92 62

54

46

Financiële vaste activa 

193

193

 pm pm

12

pm

10

pm

7

pm

10

voorraden

47

29

 32 24 20 28 28

vorderingen

452

204

 262 464 118 145 63

liquide middelen

539

625

 620 706 1408 793 986

totaal

1373

1205

 1034 1298 1618 1027 1133

Passiva

eigen vermogen KNVvL

446

237

 95 109 337 472 444

Reserves en voorzieningen

0

18

 36 36 36  146 146

kortlopende schulden

927

950

 903 1153 1240 409 543

totaal

1373

1205

 1034 1298 1618 1027 1133

Onderverdeling eigen vermogen 

algemeen secretariaat

-4

-241

 -394 -391 -226 -222 -228

algemene luchtvaartafdeling

19

22

 24 26 27 30 33

afdeling ballonsport

23

35

 30 45 49 55 55

afdeling luchtvaartkennis

3

3

 7 11 10 6

afdeling gemotoriseerd vliegen

31 37 44 51 46

afdeling modelvliegsport

-12

9

 -10 -36 -7 43 47

afdeling parachutespringen

103

105

 67 76 94 100 104

afdeling luchtvaartwetenschappen

12 17

afdeling schermvliegen

37

31

 42 34 50 39 43

afdeling zeilvliegen

78

74

 81 106 116 120 121

afdeling zweefvliegen

170

166

 212 198 220 239 200
 totaal eigen vermogen

441

232

 90 104 337 472 444

Behalve het hier genoemde eigen vermogen, beschikt de KNVvL nog over het pand in Den Haag.

9. Statuten (versie april 2009) en huishoudelijk reglement  KNVvL

Datum laatste update van deze pagina 06-05-10