4. De KNVvL

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

1. ADRES:

KNVvL

Houttuinlaan 16A

3447 GM Woerden

Telefoon 0348 43 70 60

Fax 0348 43 70 69

website: www.knvvl.nl 

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

Een stukje geschiedenis

De geschiedenis van de KNVvL begint in 1907, want dat is het jaar dat de KNVvL werd opgericht. In 2007 bestond de KNVvL 100 jaar. In de beginjaren van de luchtvaart was de KNVvL nauw betrokken bij de oprichting van de Luchtmacht, de KLM, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en de Rijksluchtvaartschool (nu de KLS).

Na de tweede wereldoorlog kwam het accent meer te liggen op de recreatieve kant van de luchtvaart. De KNVvL is de laatste jaren gedaald van 16.500 in 1998 naar 11.445 leden in januari 2020. Deze leden zijn verdeeld over 14 afdelingen. De Afdeling Zweefvliegen is opgericht in 1930 en maakt sinds 1939 deel uit van de KNVvL. Zweefvliegen werd heel lang beschouwd als kraamkamer voor de Luchtvaart.

In de jaren vijftig investeerde de KNVvL in zweefvliegtuigen; die werden tegen een vergoeding ter beschikking gesteld aan de zweefvliegclubs. Eind 1963 bestond de KNVvL-vloot uit 108 zweefvlietuigen. De clubs hadden zelf 28 vliegtuigen en er waren 9 particlliere zweefvliegtuigen. In 1970 waren dat 62 KNVvl-zweefvliegtuigen, 109 clubvliegtuigen en 22 particuliere zweefvliegtuigen. Ook exploiteerde de KNVvL het Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet, de Centrale Werkplaats en zelfs een Krakenfonds.

Ondertussen nam de welvaart in Nederland toe. Zweefvliegclubs kochten hun eigen vliegtuigen, huurden ze niet meer van de KNVvL en regelden zelf een vliegtuigverzekering (de DLO) i.p.v het krakenfonds van de KNVvL. Terlet en de werkplaats werden zelfstandig en de subsidie voor de scholierencursus stopte. De band tussen de clubs en de KNVvL was losser geworden en de machtpositie van de landelijke vereniging brokkelde langzaam maar zeker af. De  rol die voor de KNVvL overbleef werd die van belangenbehartiger van de kleine luchtvaart.

ORGANISATIE

Verenigingsraad De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. In de ledenraad zitten 27 afgevaardigden van alle afdelingen van luchtsporten en luchtvaartliefhebbers. De afdeling zweefvliegen heeft 6 ledenraadsleden.

Hoofdbestuur Het hoofdbestuur van de vereniging bestaat uit:

 • Maarten Haverkamp (voorzitter)
 • Harald Bresser (vice-voorzitter), (penningmeester a.i.) 
 • Elsedien de Groot

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies. De raad van advies is in 2020 opgestapt. Momenteel zitten er geen leden in de raad van advies.

De werkzaamheden voor de KNVvL worden uitgevoerd door het verenigingsbureau in Woerden. Het bureau staat onder leiding van een directeur en telt ± 10 fte's aan medewerkers.

2. HET DOEL VAN DE KNVVL

De KNVvL probeert een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor alle takken van sport en recreatie in de lucht en adviseert zowel de KNVvL-leden als de overheid op het gebied van regelgeving over de luchtvaart. De KNVvL is het overkoepelende orgaan van alle vormen van recreatieve luchtsporten. Zij treedt naar de overheid toe op als de belangenbehartiger van de recreatieve luchtvaart in Nederland. De KNVvL is een serieuze onderhandelingspartner voor diverse overheidsinstanties die bij de regelgeving over luchtsporten betrokken zijn. Belangrijke zaken die daarbij aan de orde komen zijn:

 • medische keuring
 • invoering examenreglement
 • aanwijzing terreinen
 • wet- en regelgeving
 • het milieu
 • de vliegveiligheid
 • het verwerven van financiële steun van de overheid

Daarnaast onderhoudt de KNVvL contacten met de FAI (Fédération Aéronautique Internationale) en de NOC/NSF (Nederlandse Sport Federatie). De FAI is een internationale federatie van luchtvaartverenigingen uit een 50-tal landen.

Het lidmaatschap van de KNVvL is individueel of via een club. De leden die zich aanmelden worden ingedeeld bij een afdeling. 

3. VOORDELEN LIDMAATSCHAP KNVVL

 • Belangenbehartiging luchtsporten 
 • WA-verzekering luchtsporten
 • De KNVvL heeft een webshop
 • IACE = International Air Cadet Exchange. Elk jaar kunnen een aantal jongeren die lid zijn van de KNVvL deelnemen aan een internationale uitwisseling van jeugdige luchtvaartenthousiastelingen.

4. ALGEMENE VERGADERING EN AFDELINGEN

Het hoogste bestuursorgaan in de KNVvL is de ledenraad. De KNVvL bestaat uit de volgende afdelingen met hun aantal leden, stemmen in de ledenraad, KNVvL-contributie en Afdelingstoeslag.

 Leden

1-1-2020

Stemmen

 in lederaad

 KNVvL-

contributie 

Afdelings-

toeslag

Begroting

2021

Hele KNVvL

11445

 27

 

Aerobatics

 42

 1

 64,50

 45

1340

Algemene Luchtvaart

 194

 1

 20,50

 17,50

4200

Ballonvaren

 251

 1

 64,50

 36

120500

Deltavliegen

 243

 1 

 64,50

 24

17090

Drones

 339

 1

 43,50

 59,50

50000

Gemotoriseerd vliegen

 351

 1

 64,50

 37

16440

Historische luchtvaart

 48

 1

 64,50

 0

0

Luchtvaartkennis

 83

 1

 20,50

 40

5190

Luchtvaartwetenschappen

 44

 1

 20,50

 31

1500

Modelvliegen

 3461

 4

 32,50

 20

94950

Parachutespringen

 1875

 4

 64,50

 53

185010

Paramotorvliegen

 128

 1

 64,50

 36

10472

Schermvliegen

 1619

 3

 64,50

 27,5

66250

Zweefvliegen

 3119

 6

 64,50

 119,50

404700

Opmerkingen:

 • De begroting voor de KNVvL als geheel bedraagt voor 2021 €1.883.136
 • De bedragen in de rechter kolom betreffen de afdelingstoeslag, dus zonder de KNVvL-contributie.
 • De afdeling zweefvliegen betaalt inclusief de KNVvL-bijdrage ruim €600.000,- per jaar, dat is 1/3 van de totale KNVvL-begroting.
 • De Afdelingstoeslag is inclusief ± €55,- voor de WA-verzekering.
 • Het aantal zweefvliegers is op 1 januari altijd het laagst en op 1 oktober meestal 300 hoger. Op 1-12-2019 had de KNVvL 14475 leden en de afdeling zweefviegen 3558.
 • Alle zweefviegers zijn lid van de KNVvL, anders zijn ze niet verzekerd. Dit geldt niet voor alle afdelingen. Motorvliegers kunnen kiezen tussen de KNVvL en AOPA. De afdeling motorvliegers heeft 351 leden, terwijl 1300 motorvliegers zijn lid van AOPA.  De KNVvL, AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association) en NACA (Netherlands Association of Commercial Aviation) zijn de gesprekspartners voor de General Aviation bij de overheid. 
 • Het KNVvL-verenigingsvermogen is ± €1,3 miljoen.  
 • Het saldo (tegoed bij de KNVvL ten bate van de Afdeling Zweefvliegen) is ± €180.000,-. Dit geld staat op een rekening van de KNVvL De afdeling zweefvliegen beschikt niet over een eigen bankrekening. 
 • De contributie voor de KNVvL bedroeg in 2020 €64,50. Het voorstel om de contributie te verhogen naar €66,- werd met 13 tegen 12 stemmen aangenomen. De afdeling model en zweefvliegen (samen meer dan de helft van het aantal leden) hebben tegengestemd.
 • Deze contributieverhoging is "ondanks een negatief advies van het Hoofdbestuur en de financiële commissie van de KNVvL" door een ingediende motie bij de ledenraad teruggedraaid. 

Bijdrage Afdeling Zweefvliegen op de totale KNVvL-begroting. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Invloed Afdeling Zweefvliegen in de KNVvL-ledenraad.

Bij de KNVvL liggen plannen (zie: De KNVvL op hoog niveau, De luiken weer open De KNVvL naar hoger niveau en KNVvL op Hoog Niveau voor de Toekomst), om de ledenraad kleiner te maken en dat ledenraadsleden niet vooral vertegenwoordigers van hun eigen afdeling moeten zijn. Een kleinere ledenraad zou effectiever kunnen vergaderen. Het effect hiervan is dat de kleinere afdelingen meer invloed krijgen en de grote minder. Volgens dat plan mogen grote afdelingen maximaal 3 afgevaardigden hebben. Dit wijkt nog verder af van het principe: 'Wie betaalt die bepaalt".

Als dat plan door gaat dan ziet de vertegenwoordiging van de afdelingen er ongeveer zo uit. 

ONTWIKKELING CONTRIBUTIE 1998 T/M 2021

De eerste Wegwijzer is gemaakt in 1998. Er waren toen 11 afdelingen bij de KNVvL. Nu zijn er 14 afdelingen. Uit de afbeeldingen hierboven blijkt dat hoe meer afdelingen (elk minimaal 1 stem in de ledenraad) er komen, hoe kleiner de invloed van de andere afdelingen wordt. Wanneer je naar de ontwikkeling van de contributie voor de KNVvL en voor de afdelingsbijdrage kijkt, dan valt het volgende op:

 • De contributie voor de KNVvL bedroeg in 1998 in guldens 40,50 per afdeling (in euro's €18,41) en tegenwoordig €64,50. Wanneer de contributie sinds 1998 alleen met de inflatie zou zijn verhoogd dan bedroeg die nu € 28,26. De contributie bedraagt €64,50, dat is aanmerkelijk meer dan een verdubbeling.
 • De afdelingsbijdrage was in 1998  220,- gulden en tegenwoordig €119,50. Volgens de inflatiecalculator is een bedrag van 220,00 gulden uit 1998 nu € 151,65.  De afdelingsbijdrage is aanmerkelijk minder verhoogd dan de inflatie.