1. LUCHTVAARTWETGEVING EN LUCHTVERKEERSLEIDING PROCEDURES

 

INLEIDING 

Wanneer je zoals Robinson Crusoe alleen op een eiland woont, dan heb je geen afspraken, voorschriften of wetten nodig. Zodra er iemand aanspoelt, wordt het anders. Je moet rekening met elkaar houden en regels afspreken. Een zweefvliegvereniging kent zoveel afspraken zodat het verstandig is om die in een clubreglement op te nemen. Een klein land met 17 miljoen inwoners kent een enorme hoeveelheid wetten. Wetten zijn officieel vastgelegde rechtsregels waaraan iedere burger zich dient te houden. 

Nederland is niet een eilandje in een grote oceaan. Wij hebben te maken met duizenden personen, voertuigen, goederen en vliegtuigen uit andere landen die dagelijks ons land en ons luchtruim binnenkomen en weer verlaten. Wij Nederlanders willen graag naar en in het buitenland vliegen. Daarvoor zijn internationale afspraken nodig. 

Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Niemand kent al die wetten en regels, maar een zweefvlieger moet wel de belangrijkste regels voor het zweefvliegen en voor het veilig gebruik van het luchtruim kennen. Ook dat is bijna onbegonnen werk. Een zweefvlieger moet daarom de belangrijkste regels, die hij direct voor de veiligheid bij het vliegen nodig heeft, paraat hebben en de details kunnen opzoeken. 

De lesstof en de indeling in hoofdstukken die je hier aantreft voor het vak Luchtvaartwetgeving is volgens de indeling die EASA heeft gegeven voor de theoretische kennis:

 

1. AIR  LAW AND ATC PROCEDURES 1. LUCHTVAARTWETGEVING EN LUCHTVERKEERSLEIDING PROCEDURES
1.1. INTERNATIONAL LAW:   CONVENTIONS, AGREEMENTS AND ORGANISATIONS  1.1 Internationaal recht: verdragen, overeenkomsten en organisaties
1.2. AIRWORTHINESS OF   AIRCRAFT  1.2 Luchtwaardigheid van luchtvaartuigen
1.3. AIRCRAFT NATIONALITY AND   REGISTRATION MARKS  1.3 Nationaliteit en registratie kenmerken van luchtvaartuigen
1.4. PERSONNEL LICENSING  1.4 Bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen
1.5. RULES OF THE AIR  1.5 Luchtverkeersregels
1.6. PROCEDURES FOR AIR  NAVIGATION – AIRCRAFT OPERATIONS  1.6 Procedures voor luchtvaartnavigatie: luchtvaartuigoperaties
1.7. AIR TRAFFIC REGULATIONS   – AIRSPACE STRUCTURE  1.7 Luchtverkeersregelgeving: opbouw van het luchtruim
1.8. AIR TRAFFIC SERVICE  (ATS) AND  AIR TRAFFIC MANAGEMENT (ATM) 1.8 Luchtverkeersdiensten en verkeersbeheer
1.9. AERONAUTICAL INFORMATION   SERVICE (AIS) 1.9 Luchtvaartinlichtingendiensten (AIS)
1.10. AERODROMES, EXTERNAL  TAKE OFF SITES  1.10 Vliegvelden en luchtvaartterreinen
1.11. SEARCH AND RESCUE  1.11 Opsporing en redding
1.12. SECURITY  1.12 Beveiliging
1.13. ACCIDENT REPORTING  1.13 Het rapporteren van voorvallen
1.14. NATIONAL LAW 1.14 Nationale wetgeving


Opmerking:
 Dit hoofdstuk luchtvaartwetgeving vervangt niet de officiële luchtvaartregelgeving. Een zweefvlieger dient zich te houden aan de officiële luchtvaartregelgeving.

Veel succes bij het bestuderen van het vak Luchtvaartwetgeving. 

© Dirk Corporaal, Stiens