LITERATUUR EN COLOFON VVO1
 
AANBEVOLEN LITERATUUR   
 1. Praktijk van het Zweefvliegen, KNVvL, afd. zweefvl.,1988 
 2. Syllabus opleiding kunstliegen, KNVvL, afd. zweefvl., 1989 
 3. Theorie van het Zweefvliegen, KNVvL, afd. zweefvl., 1995 
 4. Veilig Zweefvliegen, KNVvL, afd. zweefvl., 1997 
 5. Zweefvliegen; De Elementaire Vliegopleiding, DirkCorporaal,  KNVvL-Afdeling Zweefvliegen 2018 
 6. Instructie zweefvliegen, Bruno Zijp, KNVvL Afdeling Zweefvliegen 1997 
 7. Optimaal overlandvliegen, Jan J de Jong, artikelen uit Thermiek 78/1,78/3, 79/2, 83/2 
 8. Instructie Overlandvliegen, Bert de Wijs, 1985 
 9. Rijden met ophaalwagens, Ben Schenk 
 10. Grundtheorie des modernen Streckensegelfluges, Fred Weinholtz, Bochum 1975 
 11. Segelfliegen, Helmut Reichmann, Motorbuch Verlag, Stuttgart, 1976 
 12. Streckensegelflug, Helmut Reichman, Motorbuchverlag, Stuttgart, 1993 Reichman 
 13. Flugsicherheitsmitteilungen, Luftfahrt-Bundesamt, Flughafen, 3300 Braunschweig 
 14. Segeln Über die Alpen, Jochen von Kalckreuth, Motorbuchverlag, Stuttgart 
 15. Vlaamse Zweefvlieg Akademie, Zweefvliegen, Basisopleiding, Leuven, 1981 
 16. Segelflug Praxis, Karl-Heinz Apel 1993 
 17. Modern Elementary Gliding, British Gliding Association, Kimberley House, Vaughan Way, Leicester LE1 4SE 
 18. Gliding Safety, Derek Piggott, A&C Black Ltd, 35 Bedford Row, London WC1R 4JH 
 19. The Glider Pilot's Manual, Ken Stewart, Airlife Publishing Ltd.,101 Longden Road, Shrewsbury SY3 9EB, England 
 20. Manuel du Pilote vol a voile, Ministère des Transports D.G.A.C./S.F.A.C.T., 1981  
 21. Sleepvliegen, Aemilie de Jong,  SZT, 2004 
 
COLOFON 
  
Tekst: 
Dirk Corporaal, Stiens laatste versie december 2019  
Druk: Eerste druk 1998, volgende versies sinds 2003 op het internet
Advies en begeleiding: 
De tekst is tot stand gekomen met adviezen van veel instructeurs en met name door correcties en aanvullingen van Fransois van Haaff, Jan de Jong, Pieter van der Meer, Bas Munniksma, Teko Salverda en Bruno Zijp van de Commissie Instructie en Veiligheid. 
Copyright:
Dirk Corporaal, Stiens
Illlustraties en vormgeving:

Ontwerpstudio Jukkema BNO, Dronrijp, Dirk Corporaal en Gert-Jan van Damme

 
Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de schrijver niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. 
  
Save exceptions stated by the Law no part of this publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or other means, without the prior written permission of the author