LITERATUUR

De meeste zweefvliegers hebben nooit examen in human performance hoeven te doen. Sinds 2009 is het pas een examenvak. Toch komt de stof voor dit vak niet zomaar uit de lucht vallen. In de boekjes EVO en VVO staan hoofdstukken over veilig zweefvliegen, daar vind je de kern al. Het boek 'Veilig Zweefvliegen' bevat de basiskennis eigenlijk al heel lang. Het is een goede zaak dat human performance & limitations  nu een examenvak is geworden. Dat geeft een extra aansporing om hier ruim aandacht aan te besteden. Willen we het zweefvliegen veiliger maken, dan valt hier winst te halen.

Zweefvliegen is een sport die veilig uitgevoerd kan worden. Wie z'n gezonde verstand gebruikt, z'n beperkingen kent en zich aan de regels houdt, die loopt een gering risico. Al vijftig jaar lang is één op de 160.000 vluchten fataal. Bij de grote luchtvaart en in het verkeer is het aantal slachtoffers in diezelfde periode meer dan gehalveerd. Bij het zweefvliegen is geen daling te zien. Veiligere zweefvliegtuigen, aandacht voor menselijke prestaties &  beperkingen en training van noodsituaties kunnen voor een sterke daling zorgen.

Het stuk menselijke prestaties dat ik hier geschreven heb, is voor de theoriecursus op de zweefvliegclubs. Wie zich er echt in wil verdiepen moet bij de bronnen van de gebruikte literatuur zijn. Schrijvers die zich beroepshalve al jaren met dit onderwerp bezig houden. Ik wens je veel succes met het examen, mooie vluchten en allemaal veilige landingen.

© Dirk Corporaal, laatste update 4-1-2014

Gebruikte literatuur:

1. Het boek Human Factors op de site van de CIV (Commissie Instructie en Veiligheid van de KNVvL-Afdeling Zweefvliegen):

Ik heb vooral gebruik gemaakt van het uitstekende hoofdstuk 6. De andere hoofdstukken sluiten minder goed aan bij de indeling van EASA en de leerdoelen van IVW.

2. PHAK; Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge. Dit uitstekende boek kun je gratis downlaoden.

3. Human Performance & Limitations van Aviation Training Systems. KLM flight academy

4. Instructie Zweefvliegen, van Bruno Zijp Zie: http://www.zweefvliegopleiding.nl/index.php/boek-instructie-zweefvliegen

5. Veilig Zweefvliegen, KNVvL-Afdeling Zweefvliegen

6. Convenant tussen de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de KNVvL inzake zweefvliegen. http://www.zweefvliegopleiding.nl/gpl/info/info-bestanden/Convenant GPL.htm

7. Luchtvaart fysiologie en psychologie, van Bas Vrijhof.

Dirk Corporaal, laatste update 12 oktober 2013

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.