LITERATUUR EN COLOFON
 
LITERATUUR 
 • Van start tot landing, W.L.M. Adriaansen,  1980
 • Praktijk van het Zweefvliegen, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen,1988
 • Theorie van het Zweefvliegen, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen, 1995
 • Instructie Zweefvliegen van Bruno Zijp, 2002
 • Zweefvliegen, Elementaire Vliegopleiding, Dirk Corporaal, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen, 2018
 • Segelfliegen Grundausbildung, Dirk Corporaal, Deutschen Aero Club e.V., 2019
 • Zweefvliegen, Voortgezette Vliegopleiding, Dirk Corporaal, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen, 1998
 • Segelfliegen, Helmut Reichmann, 1976
 • Vlaamse Zweefvlieg Akademie, Zweefvliegen, Basisopleiding, 1981
 • Segelflug Praxis, Karl-Heinz Apel, 1993
 • Modern Elementary Gliding, British Gliding Association
 • The Gliders Pilot's Manual, Ken Stewart, 1994
 • Gliding Basics, British Gliding Association - Elementary Gliding Theory for student Pilots 
 • Gliding - Theory of Flight, The British Gliding Association Manual, Steven Longland, 2007
 • Instructors Manual, British Gliding Association, 2017
 • Gliding Safety, Derek Piggott, 1998
 • Australian Gliding Knowledge, John Clark & the Gliding Federation of Australia Inc.
 • Gliding – From passenger to pilot, Steven Longland, 2012
 • Soar and learn to fly gliders, The Soaring Association of Canada, 2011
 • Advanced soaring made easy, Bernard Eckey, 2016
 • Dancing with the wind, Jean-Marie Clément, 2015
 • Safety in mountain flying, CNVV Saint-Auban, 2011
 • www.zweefvliegopleiding.nl
 • www.segelfliegengrundausbildung.de
 • www.gliding.world
 
 
COLOFON
 
Tekst: Dirk Corporaal, Stiens, laatste versie januari 2021.
Druk  Eerste druk 1998 daarna een online publicatie.
Advies en begeleiding: De tekst is tot stand gekomen met adviezen van veel instructeurs en de leden van de Commissie Instructie en Veiligheid van de
KNVvL, Afdeling Zweefvliegen.
Illlustraties en vormgeving: Ontwerpstudio Jukkema BNO, Dronrijp
Foto’s binnenwerk: Patrick Rowney, Jaap Bruggenkamp, Emmo Koetje jr, Henk Postma, Jantine Postma, Wolfert Voet, Henk Jukkema, e.a.
Copyright:
Dirk Corporaal, Roelof Corporaal en Henk Jukkema
 
 
Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de schrijver, illustrator of fotografen niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 
Save exceptions stated by the Law no part of this publication may be repro- duced in any form, by print, photoprint, microfilm or other means, without the prior written permission of the author, illustrator and photograpers.