8. ALGEMENE KENNIS VAN HET ZWEEFVLIEGTUIG

De lesstof en de indeling in hoofdstukken is volgens de indeling van EASA. EASA schrijft voor dat een zweefvlieger kennis moet hebben van de volgende onderwerpen:

8. AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE   – AIRFRAME AND SYSTEMS, EMERGENCY EQUIPMENT

8 ALGEMENE KENNIS VAN HET VLIEGTUIG
CONSTRUCTIES, SYSTEMEN, INSTRUMENTEN EN LUCHTWAARDIGHEID

 

8.1.   AIRFRAME

8.1 Constructies

8.1.1 Algemeen

8.1.2 Constructie van de vleugel

8.1.3 Constructie van de romp

8.1.4 Constructie van de staart

8.1.5 Materialen en eigenschappen

8.1.6 Soorten verbindingsmethoden

8.2.   SYSTEM DESIGN, LOADS, STRESSES

8.2 Systeemontwerp, belastingen en spanningen

8.2.1 Systeemontwerp

8.2.2 Spanningen

8.2.3  Belastingen op een zweefvliegtuig

8.3.   LANDING GEAR, WHEELS, TYRES, BRAKES

8.3 Onderstellen, wielen, banden en remmen

8.3.1 Onderstellen

8.3.2 Wielen en banden

8.3.3 Remmen

8.4.   MASS AND BALANCE

8.4 Gewicht en balans

8.4.1 Algemeen

8.4.2 Invloed zwaartepunt op stabiliteit, besturing en prestaties

8.4.3 Invloed gewichtsverdeling op zwaartepunt

8.4.4 Maximaal toegestaan vliegtuiggewicht

8.5.   FLIGHT CONTROLS

8.5 Stuurorganen en roeren

8.5.1 Algemeen

8.5.2 Primaire stuurorganen

8.5.3 Secondaire stuurorganen

8.6.   INSTRUMENTS

8.6 Instrumenten

8.6.1 Algemeen

8.6.2 Mechanische instrumenten

8.6.3 Elektrische instrumenten

8.7 RIGGING OF AIRCRAFT, CONNECTION OF CONTROL SURFACES

8.7 Montage van zweefvliegtuigen en aansluiting van roeren

8.7.1 Montage en aansluiting roeren

8.7.2 Dagelijkse inspectie

8.8  MANUALS AND DOCUMENTS

8.8 Handboeken en documenten

8.8.1 Vlieghandboek

8.8.2 Overige documenten

8.9  AIRWORTHINESS AND MAINTENANCE

8.9 Luchtwaardigheid en onderhoud

8.9.1 Algemeen

8.9.2 Inspecties

8.9.3 Technische administratie

8.10. AIRFRAME, ENGINES AND PROPELLERS

8.10 Motoren en Propellers

8.10.1 Algemeen

8.10.2 Elektromotor

8.10.3 Verbrandingsmotor

8.10.4 Propellers

8.10.5 Werking tweetakt zuigermotor

8.11 WATER BALLAST SYSTEMS

8.11 Waterballastsystemen

8.11.1 Algemeen

8.11.2 Ballasttanks

 8.12 BATTERIES (PERFORMANCE AND OPERATIONAL LIMITATIONS)

8.12 Prestaties en Operationele Beperkingen van Batterijen

8.12.1 Prestaties en Operationele Beperkingen van Batterijen

8.13 EMERGENCY PARACHUTES

8.13 Noodparachutes

8.13.1 Noodparachute

8.13.2 Remparachute

8.13.3 Ballistisch terugbrengsysteem

8.14 EMERGENGY BAIL-OUT AID

8. 14 Nooduitstapsysteem

8.14.1 Nooduitstapsysteem

8.15 Bijlagen

8.15.1 Grootheden, eenheden en andere termen

 

Voorwoord 

In 2020 is de Europese regelgeving omtrent de opleiding en afgifte van vliegbrevetten (EU Part-FCL) uitgebreid met een apart gedeelte voor het zweefvliegen: de SFCL (Sailplane Flight Crew Licensing). Naast een ‘soepeler’ regelgeving, zijn er met de invoering van de SFCL ook een aantal theoretische leerdoelen bijgekomen. Zo ook voor het vak ‘Algemene Kennis van het Zweefvliegtuig’. Ondanks deze herziening, constateert de auteur nog steeds een overlap van enkele leerdoelen met andere hoofdstukken en zelfs met andere vakken.

De overgang naar SFCL is dan ook de hoofdreden geweest om dit lesboek uit te breiden en te publiceren met een nieuw versienummer (2.0).

De theoretische syllabus gaat echter nog steeds niet verder dan het benoemen van de grove onderwerpen. Deze onderwerpen zijn in dit boek nog steeds terug te vinden als hoofdstuktitels. Ook nu weer heeft de auteur aansluiting gezocht bij de oorspronkelijke lesstof en deze aangepast aan de leerdoelen welke voor PPL zijn gepubliceerd op de website van het CBR. Daar waar dit niet mogelijk bleek, heeft de auteur naar beste eer en geweten gepoogd zijn visie op de nieuwe leerdoelen te beschrijven.

Ook nu weer probeert het boek dicht bij het dagelijks gebruik van het zweefvliegtuig te blijven: wat moet de vlieger minimaal weten om veilig met zijn toestel om te kunnen gaan. Desondanks wordt soms ter ondersteuning gebruik gemaakt van formules.
In schuinschrift termen die zowieso gekend meten worden. Teksten onder het kopje ‘Opmerking’ betreffen een verduidelijking van de lesstof voor iedereen. Onder de nieuwe regelgeving is er geen aparte instructeursstof meer. Degene die toch iets meer wil weten (instructeur, technicus, etc.) kan dit terugvinden onder het kopje ‘Verdieping’ met een kantlijn ervoor. Deze verdiepende stof is geen examenstof. Dat geldt ook voor de bijlage aan het eind van dit boek.

Lezers zullen teksten en afbeeldingen wellicht anders interpreteren dan de auteur heeft bedoeld. Regelgeving is aan verandering onderhevig en inzichten kunnen wijzigen. De auteur beseft zich terdege dat een lesboek daarom nooit af is; er is altijd ruimte voor verbetering. Voorstellen hiertoe zijn welkom. Dit alles maakt het boek tot een levend document.

Zo ben ik bijvoorbeeld nog steeds niet tevreden over het hoofdstuk ‘Gewicht en Balans’. Ook ben ik nog op zoek naar het gewenste kennisniveau, lees: diepgang, met betrekking tot het nieuwe hoofdstuk ‘Motoren en Propellers’. Moet dit nu wel of niet worden uitgebreid met de TMG? Ik hoop met jullie terugkoppeling hierover in een volgende versie een duidelijker verhaal te kunnen neerzetten.

Assen, voorjaar 2021

Marcel Heidinga

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.