LITERATUUR EN COLOFON
 
LITERATUUR 
  1. Theorie van het Zweefvliegen, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen, http://www.civ.zweefportaal.nl/docs/theorie_van_het_zweefvliegen_h6_v4.pdf
  2. Navigatie van Liga van Vlaamse zweefvliegclubs:  http://www.lvzc.be/index.php/secretariaat/secretariaat/downloads/ato/instructie/470-5-navigatie-2014/file
  3. http://www.pocketfms.com/AirspaceAVOID/NLAA_Tutorial_NL/index.asp
  4. http://www.pocketfms.com/AirspaceAVOID/Download/AI_Web_NL.pdf
  5. https://www.lvnl.nl/informatie-voor-luchtvarenden/publicaties-voor-luchtvarenden
  6. luchtvaartkaart Europa https://maps.openaip.net
  7. Luchtruim Terlet https://dl.dropboxusercontent.com/u/35654093/LuchtruimTerlet.pdf
  8. Zweefvliegen Elementaire Vliegopleiding, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen, Vierde druk 2013
  9. Zweefvliegen, Voortgezette Vliegopleiding, Dirk Corporaal, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen, web versie 2015
  10. Eerst weten dan zweven, Vierde druk 1973 
 
COLOFON
 
Tekst: Dirk Corporaal, Stiens, laatste versie januari 2017
Illustraties en vormgeving:

Dirk Corporaal, boek: Theorie van het zweefvliegen en het internet. 

Copyright: Dirk Corporaal 
 
Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de schrijver, illustrator of fotografen niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 
Save exceptions stated by the Law no part of this publication may be repro- duced in any form, by print, photoprint, microfilm or other means, without the prior written permission of the author, illustrator and photograpers