LITERATUUR EN COLOFON
 
LITERATUUR 
 1. Theorie van het Zweefvliegen, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen, H.2 Principes van het vliegen 2012
 2. Zweefvliegen Elementaire Vliegopleiding, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen, Vierde druk 2013
 3. Zweefvliegen, Voortgezette Vliegopleiding, Dirk Corporaal, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen, web versie 2015
 4. Eerst weten dan zweven, Vierde druk 1973 
 5. Aerodynamica van de Liga van Vlaamse zweefvliegclubs  http://www.lvzc.be/index.php/secretariaat/secretariaat/downloads/ato/instructie/466-1-aerodynamica-2014
 6. Theorieboek voor technici H.3. Vliegtuigen zie: http://www.ctz.zweefportaal.nl/main/Technicus/TechnicusHandboek2007/III_Vliegtuigen.pdf
 7. http://www.win.tue.nl/~jldejong/gliding/Theorieboek-nieuw/in%20bewerking/3%20%20THEORIE%20VAN%20HET%20VLIEGEN-071031.pdf
 8. FAA; Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge2016
 9. FAA Glider pilot's handbook   https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/glider_handbook/media/faa-h-8083-13a.pdf
 10. https://arjanvd.home.xs4all.nl/samenvatting%20vliegtuigen%20voor%20GPL.pdf
 11. http://dev.maakum.nl/~devzwev2/home/images/syllabus_aerodynamica_2009.pdf
 12. http://home.wxs.nl/~kpt9/Grenslaag.htm
 13. http://home.planet.nl/~kpt9/thermiekstoepje.htm
 14. http://gliderbooks.com/downloads/H_Ch4.pdf
 
COLOFON
 
Tekst: Dirk Corporaal, Stiens, laatste versie 9 januari 2017
Illustraties en vormgeving:

Ontwerpstudio Jukkema BNO, Dronrijp, Gert-Jan van Damme, Dirk Corporaal, boek: Theorie van het zweefvliegen en het internet. 

Copyright:
Dirk Corporaal (tekst en deel van de illustraties), Henk Jukkema (een deel van de illustraties) en Gert-Jan van Damme (een deel van de illustraties).
 
Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de schrijver, illustrator of fotografen niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 
Save exceptions stated by the Law no part of this publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or other means, without the prior written permission of the author, illustrator and photograpers.