Module 8L -  MOTOR

8L.1 Geluidsbeperkingen (niveau 2)

 1. Verklaring van het concept „geluidsniveau”;
 2. Geluidscertificaat;
 3. Verbeterde geluidsisolatie;
 4. Mogelijke vermindering van geluidsemissies.

8L.2 Zuigermotoren (niveau 2)

 1. Viertaktmotor met elektrische ontsteking, luchtgekoeld, vloeistofgekoeld;
 2. Tweetaktmotor;
 3. Draaizuigermotor;
 4. Rendement en factoren die hierop van invloed zijn (druk-volumediagram, vermogenscurve);
 5. Geluidscontroleapparatuur.

8L.3 Propeller (niveau 2)

 1. Blad, naafkap, achterplaat, accumulatordruk, naaf;
 2. Werking van propellers; 
 3. Propeller met verstelbare spoed, propellers die mechanisch, elektrisch en hydraulisch verstelbaarzijn op de grond en in de lucht;
 4. Balancering (statisch, dynamisch);
 5. Geluidsproblemen.

8L.4 Motorbedieningsapparaten (niveau 2)

 1. Mechanische bedieningsapparaten;
 2. Elektrische bedieningsapparaten;
 3. Tankdisplays;
 4. Functies, kenmerken, typische fouten en aanwijzingen van fouten.

 8L.5 Slangen (niveau 2)

 1. Materiaal en machinale bewerking van brandstof- en olieslangen;
 2. Controle van de levensduur.

8L.6 Toebehoren (niveau 2)

 1. Bediening van magneto's;
 2. Controle van de onderhoudslimieten;
 3. Bediening van carburatoren;
 4. Onderhoudsinstructies voor typische kenmerken;
 5. Elektrische brandstofpompen;
 6. Bediening van propellermechanismen;
 7. Elektrische bediening van propellermechanismen;
 8. Hydraulische bediening van propellermechanismen.

8L.7 Ontstekingssysteem (niveau 2)

 1. Constructies: ontsteking met spoelen, magneto's en thyristor;
 2. Rendement van het ontstekings- en voorverwarmingssysteem;
 3. Modules van het ontstekings- en voorverwarmingssysteem;
 4. Inspectie en test van een bougie.

8L.8 Inductie- en uitlaatsystemen (niveau 2)

 1. Werking en assemblage;
 2. Dempers en verwarmerinstallaties;
 3. Motorgondels en motorkappen;
 4. Inspectie en test;
 5. CO-emissietest.

8L.9 Motorbrandstoffen en smeermiddelen (niveau 2)

 1. Brandstofkenmerken;
 2. Etikettering, milieuvriendelijke opslag;
 3. Minerale en synthetische smeeroliën en hun parameters: etikettering en kenmerken, toepassing;
 4. Milieuvriendelijke opslag en correcte verwijdering van gebruikte olie.

8L.10 Documentatie (niveau 2)

 1. Documenten van de fabrikant over de motor en de propeller;
 2. Instructies voor permanente luchtwaardigheid;
 3. Vlieghandboek van het luchtvaartuig (Aircraft Flight Manual, AFM) en onderhoudshandboek voor het luchtvaartuig (Aircraft Maintenance Manual, AMM);
 4. Revisie-interval (Time Between Overhaul, TBO);
 5. Luchtwaardigheidsaanwijzingen (Airworthiness Directive, AD), technische nota's en dienstbulle­ tins.

8L.11 Illustratiemateriaal (niveau 2)

 1. Cilinderunit met klep;
 2. Carburator;
 3. Magneto-hoogspanning;
 4. Differentiële compressietester voor cilinders;
 5. Oververhitte/beschadigde zuigers;
 6. Bougies van motoren die op verschillende wijze zijn bediend.

8L.12 Praktijkervaring (niveau 2)

 1. Veiligheid op het werk/voorkomen van ongelukken (omgaan met brandstoffen en smeermidde­ len, opstarten van motoren);
 2. Afstellen van stangen voor motorbediening en Bowden-kabels;
 3. Instellen van onbelaste snelheid;
 4. Controle en instellen van het ontstekingstijdstip;
 5. Operationele test van magneto's;
 6. Controle van het ontstekingssysteem;
 7. Testen en reinigen van bougies;
 8. Uitvoering van taken aan de motor die deel uitmaken van een 100-uurs / jaarlijkse inspectie van een vleugelvliegtuig;
 9. Cilindercompressietest;
 10. Statische test en beoordeling van motorproefdraaien;
 11. Documentatie van onderhoudswerkzaamheden, met inbegrip van de vervanging van componen­ ten.

 8L.13 Gasuitwisseling in verbrandingsmotoren (niveau 2)

 1. Viertaktzuigermotor en regelunits;
 2. Energieverliezen;
 3. Ontstekingstijdstip;
 4. Direct stroomgedrag van regelunits;
 5. Wankelmotor en regelunits;
 6. Tweetaktmotor en regelunits;
 7. Spoeling;
 8. Spoelingblower;
 9. Stationair toerental en vermogensbereik.

8L.14 Ontsteking, verbranding en carburatie (niveau 2)

 1. Ontsteking;
 2. Bougies;
 3. Ontstekingssysteem;
 4. Verbrandingsproces;
 5. Normale verbranding;
 6. Rendement en gemiddelde druk;
 7. Motorslag en octaangetal;
 8. Vorm van de verbrandingskamer;
 9. Brandstof-luchtmengsel in de carburator;
 10. Beginsel van de carburator, carburatorvergelijking;
 11. Enkelvoudige carburator;
 12. Problemen met enkelvoudige carburatoren en oplossingen;
 13. Carburatormodellen;
 14. Lucht-brandstofmengsel tijdens injectie;
 15. Mechanische injectie;
 16. Elektronische injectie;
 17. Continue injectie;
 18. Vergelijking carburator-injectie.

8L.15 Vluchtinstrumenten in luchtvaartuigen met injectiemotoren (niveau 2)

 1.  Bijzondere vluchtinstrumenten (injectiemotor);
 2.  Interpretatie van indicaties tijdens een statische test;
 3.  Interpretatie van indicaties tijdens de vlucht op diverse vliegniveaus.

8L.16 Onderhoud van luchtvaartuigen met injectiemotoren (niveau 2)

 1. Documentatie, documenten van de fabrikant enz.;
 2. Algemene onderhoudsinstructies (inspecties per uur);
 3. Functionele tests;
 4. Test op de grond;
 5. Testvlucht;
 6. Opsporen en corrigeren van fouten in het injectiesysteem.

8L.17 Veiligheid op de arbeidsplaats en veiligheidsvoorschriften (niveau 2)

Veiligheid op de arbeidsplaats en veiligheidsvoorschriften bij werkzaamheden aan injectiesystemen

8L.18 Visuele hulpmiddelen: (niveau 2)

 1. Carburator;
 2. Componenten van het injectiesysteem;
 3. Luchtvaartuigen met injectiemotor;
 4. Gereedschap voor werkzaamheden aan injectiesystemen.

8L.19 Elektrische aandrijving (niveau 2)

 1. Energiesysteem, accumulatoren, installatie;
 2. Elektrische motor;
 3. Controle van hitte, geluid en trillingen;
 4. Testwikkelingen;
 5. Elektrische bedrading en controlesystemen;
 6. Pylon, uit- en inklapsystemen;
 7. Remsystemen van de motor/propeller;
 8. Motorventilatiesystemen;
 9. Praktijkervaring met 100 uurs/jaarlijkse inspecties.

8L.20 Straalaandrijving (niveau 2)

 1. Installatie van de motor;
 2. Pylon, uit- en inklapsystemen;
 3. Brandbeveiliging;
 4. Brandstofsystemen, met inbegrip van smering;
 5. Systemen voor het starten van de motor, gashulp;
 6. Beoordeling van motorschade;
 7. Motoronderhoud;
 8. Verwijderen, terugplaatsen en testen van motoren;
 9. Praktijkervaring, met voorwaardelijke inspecties / inspecties op basis van de draaitijd / jaarlijkse inspecties;
 10. Voorwaardelijke inspecties.


8L.21 Zelfstandige digitale elektronische motorregelapparatuur (FADEC)