DE OPLEIDING VOOR PART 66 L1 of L2 TECHNICUS

Wie zweefvliegtechnicus wil worden moet over een PART 66 L1 of L2 bevoegdheid beschikken. Deze bevoegdheid kun je halen als je geslaagd bent voor een theorie-examen dat afgenomen wordt door het KEI (KNVvL Examinering Instituiut) d.m.v. meerkeuze-vragen en je moet met een logboek aantonen dat je beschikt over minimaal 2 jaar praktijkervaring.  

PRAKTIJKERVARING

Je kunt een logboek bijhouden met een programma dat rechts boven op de CTZ-site staat en dat onder windows werkt, of je houdt het bij in bijvoorbeeld een exell-sheet. Je vermeldt:

datum  registratie  type  werkzaamheden  uren  workorder/logentry  paraaf en nummer   onder toezicht van 
               

 

Voor meer info over de praktijkervaring zie de CTZ-site en dan onderaan: Praktijkervaring aantonen.

HET THEORIE-EXAMEN

In VERORDENING (EU) 2018/1142 staat aangegeven over welke onderwerpen vragen gesteld kunnen worden  en tevens wordt aangegeven op welk niveau die vragen zijn. 

Een zweefvliegtechnicus mag certificaten van vrijgave voor gebruik afgeven en afhankelijk van de onderdelen (modules) waar je voor geslaagd bent, mag je de volgende werkzaamheden aan zweefvliegtuigen en motorzwevers verrichten:

  • onderhoud aan de structuur, de motoren, de mechanische en elektrische systemen 
  • werkzaamheden aan radio-, ELT- (Emergency Locator Transmitters) en transpondersystemen;
  • werkzaamheden aan andere avionicasystemen, waarbij eenvoudige tests nodig zijn om de luchtwaardigheid ervan aan te tonen.

Bij de opleiding kun je een keuze maken of je alleen voor kunststof zweefvliegtuigen een bevoegdheid wilt halen of voor alle soorten (dus ook houten en metalen). Hieronder staat rechts aangegeven welke modules je daarvoor moet halen en links staat welke Part 66 L bevoegdheid je dan krijgt.

Subcategorieën  Modules die vereist zijn voor elke subcategorie (verwijs naar de onderstaande syllabustabel) 
L1C: composietzweefvliegtuigen 1L, 2L, 3L, 5L, 7L en 12L
L1: zweefvliegtuigen

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L en 12L

L2C: gemotoriseerde composietzweefvliegtuigen en composiet-ELA1-vleugelvliegtuigen

1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 8L en 12L

L2: gemotoriseerde zweefvliegtuigen en ELA1-vleugel­ vliegtuigen 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L en 12L

 

Per module staat aangeven over welke kennis je moet beschikken. De modules zijn: 

Module 1L - BASISKENNIS

Module 2L  - MENSELIJKE FACTOREN

Module 3L-  LUCHTVAARTWETGEVING

Module 4L - CASCO HOUT/METALEN BUIZEN EN TEXTIEL

Module 5L - CASCO COMPOSIET

Module 6L - CASCO METAAL

Module 7L -  CASCO ALGEMEEN

Module 8L - MOTOR

Module 12L-  RADIO COM/ELT/TRANSPONDER/INSTRUMENTEN

 

Wie vroeger technicus wilde worden bestudeerde het handboek voor zweefvliegtechnicus. Daar stond de hele theoriestof in. Later is die theoriestof voor technicus vernieuwd en die staat op de website van het KEI Zie: KEI (KNVvL Examinering Instituiut

De leerstof die je tegenwoordig moet kennen volgens VERORDENING (EU) 2018/1142 komt niet één op één overeen met dat wat in die leerstof staat. Gelukkig staan er per vak studietips waar je de benodigde leerstof op het web op kunt zoeken. Dat zoeken is een tijdrovende bezigheid. Ik doe hier een poging om de leerstof geordend volgens de Verordening (EU) 2018/1142 zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen.