Module 2L  - MENSELIJKE FACTOREN

 2L.1 Algemeen (niveau 1)

  1. De noodzaak om rekening te houden met menselijke factoren;
  2.  Incidenten die zijn toe te schrijven aan menselijke factoren/menselijke fout;
  3. Wet van Murphy.

2L.2 Menselijke prestaties en beperkingen (niveau 1)

Zicht, gehoor, informatieverwerking, aandacht en waarneming, geheugen.

2L.3 Sociale psychologie (niveau 1)

Verantwoordelijkheid, motivatie, groepsdruk, teamwork.

2L.4 Factoren die de prestatie beïnvloeden (niveau 1)

Fitheid/gezondheid, stress, slaap, vermoeidheid, alcohol, medicatie, druggebruik.

2L.5 De fysieke omgeving (niveau 1)

Werkomgeving (klimaat, geluid, verlichting).