1L5 VEILIGHEID EN MILIEUBESCHERMING OP DE ARBEIDSPLAATS 

(niveau 1)

1. Veilige werkmethoden m.i.v. de te nemen voorzorgen bij werken met elektriciteit, gassen (vooral zuurstof), oliën en chemicaliën

2. Etikettering, opslag en verwijdering van materialen die een gevaar vormen voor de veiligheid en het milieu

3. Herstelactie in geval van brand of een ander ongeval met een van voornoemde risico's, inclusief de kennis van blusmiddelen

 

Literatuur: